שאל את הרב
print
אא
"לא תעמוד על דם רעך" - עד כמה לענין הוצאות ממון? כתב הרא"ש על הגמרא בסנהדרין (דף עג.) "והניצול חייב לפרוע למציל מה שהוציא, דאין אדם מחויב להציל נפש חבירו בממונו, היכא דאית ליה ממונא לניצול".
אשמח אם אפשר לבאר הדברים, למה לא חייב כשאין לניצול ממון לשלם למציל? שמא לא תהיה הצלה מלאה והמציל ינזק כספית, או שמא אם יהיה כך שכל אחד יהיה מחוייב להציל כולם יהיו עניים? מה הטעם בו אנו לא מחוייבים להציל בכל מצב?

הרב ירון ביתאן

בגמרא שם מבואר שמייתור המקרא לא תעמוד על דם רעך ילפינן שהמציל צריך להוציא ממון בשביל להציל, אלא שבגמרא לא מבואר אם הניצול צריך לשלם או לא? ולכן כתב הרא"ש שחייב לשלם היכא דאפשר לו. שודאי אין למציל להפסיד ממונו היכא דאפשר לניצול לשלם. ומכל מקום ודאי שגם שאין לניצול לשלם חייב המציל להוציא ממון עבור ההצלה, שהרי מהייתור ילפינן דלעולם צריך להוציא ממון. ואם בהמשך הזמן יהיה לניצול לשלם, אין הכי נמי שחייב לשלם דהוי כחוב עליו, אלא שאין זה מעכב הצלתו וכנ"ל.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0