שאל את הרב
print
אא
תודה רבה על התשובה.
כעת שו"ת איש מצליח הנדפס מחדש אין מצוי אתי, בלי נדר אעיין בו כשיתאפשר לי. אמנם מה שכתב בשם כף החיים פלאג'י, חיפשתי שם ולא מצאתיו, לא בסימן ל"ב אות ח"י וגם לא בהלכות קדיש (סימן יג). אולי היתה טעות בציון המקור?
המקור המדויק בשאלתי הנ"ל בפסקי תשובות, הוא באורח חיים (סי'מן נה, אות א, הערה 5).
אמנם בינתיים גם אני ניסיתי לברר את הענין, וראיתי שמקור הדין בנודע ביהודה קמא (אבן העזר סימן נו) שצידד לומר שמנין עשרה אינו לעיכובא, וגם הוא בעצמו פקפק בזה, ובשבט הלוי חלק ד' (חאו"ח סי' ז) וחלק ח' (סימן רעט) וחלק י' (סימן יז) חלק עליו, ומשום מה מהפסקי תשובות משמע שחשב לתרץ שהנודע ביהודה איירי בדיעבד והשבט הלוי אוסר רק לכתחילה, ואין לזה כל הבנה.
ושוב בחפשי מצאתי למופת הדור הגר"ע יוסף זצ"ל ביביע אומר חלק ב' (אבן העזר סימן ו אות ז) וחלק ז' (אורח חיים סימן כ אות ג) שדן בזה ודחה גם הוא את חידוש הנוב"י מכח הרז"ה ועוד ראשונים, והביא רשימה של פוסקים שחלקו גם הם עליו.
[אמנם בשו"ת שבט הלוי חלק י' (הנ"ל) כתב שאם התחילו חזרת הש"ץ ולפני קדושה נתנו דעתם שחסר מניין, צריך לחזור לראש, והסתפק אם היה תשעה וקטן. ע"ש. לכאורה לפי חידוש הגרע"י זצ"ל שבמקרה כזה לא אומרים סב"ל מכיון שהספק הוא משני הצדדים, לכן יש לחזור. אמנם נראה לי ברור שאם הש"ץ התנה שאם לא ייחשב חזרה יעלה לתפלת נדבה, שאין צריך לחזור לכל הפחות בימות החול].

הרב רזיאל כהן

לגבי כף החיים - אכן הדבר כפי ששיער כבוד תורתו, נפל טעות סופר בציון המקור ואינו בסימן ל"ב אות ח"י, אלא להיפך בסימן ח"י אות ל"ב (ובדפוסים חדשים הוא באות ל"א).
לענין מעשה, אחרי כל מה שהביא כבוד תורתו מהיביע אומר ושבט הלוי שדחו דברי הרב נודע ביהודה, לא נותר לי להוסיף מאומה, ובודאי קם דינא שאם גילו באמצע הקדיש שאין שם עשרה - כשיגיע העשירי צריכים להתחיל את הקדיש מראש.
במקרה שהשליח ציבור התנה שתהיה תפלתו נדבה, מסתברים דברי כת"ר שבתעה וקטן יכול להמשיך באמירת החזרה על סמך התנאי (דעל כל פנים לא נפיק מספיקא, עיין שו"ת יביע אומר חלק ד' סימן ט'). אך לאמירת קדושה לא יועיל התנאי הזה.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0