שאל את הרב
print
אא
במסכת בבא קמא (דף ל ע"ב): לימא כתנאי: שטר שכתוב בו רבית קונסין אותו ואינו גובה לא את הקרן ולא את הרבית דברי רבי מאיר וחכמים אומרים גובה את הקרן אבל לא את הרבית. פירש רש"י: שיש בו רבית. שכתוב בו שלוה ברבית. עד כאן.
שמעתי מפי חכם, למה רש"י הוצרך לכתוב שכתוב בו שלוה ברבית, משום שהיינו טועים ומסברים שיש בו רבית פירושו שטר שכתוב עליו שראובן הלוה לשמעון 1200 שקל וצריך שמעון להחזיר לו 100 שקל בכל חודש, אבל האמת שראובן לא נתן לשמעון אלא 1000 שקל ו200 אלו הם רבית אבל לא כתוב בפירוש שלוה לו ברבית ואז איך בית דין יכולים לקנוס את ראובן שכן הוא יכול לטעון שלויתי לו 1200 שקל ואז אין רבית בענין, על זה הוצרך רש"י לכתוב שכתוב בו שלוה ברבית דהיינו שכתוב בפירוש שראובן לוה לשמעון 1000 שקל וצריך שמעון להחזיר לראובן במשך שנים עשר חודשים כל חודש 100 שקל. עד כאן שמעתי.
ולעניות דעתי נראה לפרש שהיינו טועים ומסברים שיש בו רבית פירושו שטר שכתוב בו שראובן הסכים עם שמעון לתת לו 1000 שקל וצריך שמעון להחזיר לו 1200 שקל אבל הכל כתוב בלשון עתיד ואז איך בית דין יכולים לקנוס ראובן שכן הוא יכול לטעון כל מה שכתבנו היה בלשון עתיד אבל כשמסרתי לו הכסף אמרתי לו בפירוש שבנתיים חזרתי בתשובה ואל תחזיר רק 1000 שקל אבל שמעון מצא הזדמנות שלא לשלם גם את הקרן על זה הוצרך רש"י לכתוב שכתוב בו שלוה ברבית דהיינו שכתוב בפירוש שראובן לוה לשמעון 1000 שקל וצריך שמעון להחזיר לראובן במשך שנים עשר חודשים כל חודש 100 שקל.
האם הפירושים שכתבתי הם דברי אלוקים חיים? או רש"י התכוין לדבר אחר?

רבני בית ההוראה

דברי רש"י פשוטים, כי לשון "שיש בו" משמע דבר חיצוני שמונח על השטר, ולכן רש"י תיקן הלשון וכתב "שכתוב בו" שזה לשון יותר מדוייקת לומר על שטר.
ומה שהוסיף וכתב "שלוה" בריבית, בא לתקן הלשון "שכתוב בו רבית" - שמשמעותו גם שכתוב בו המלה "רבית", לכן כתב שלוה ברבית.
ויש לדעת שכן דרכו של רש"י במקומות רבים לתקן הלשון שאפשר להבין ממנה פירוש אחר, אף אם הדברים פשוטים.
גם צריך לשים לב שבגמרא לפנינו הגירסא: "שכתוב בו רבית" רק רש"י גרס: "שיש בו רבית", ולכן הוצרך לכתוב "שכתוב בו". ואם היה גורס כמו שלפנינו היה כותב בפשטות: שכתוב בו - שלוה רבית. ודוק.
ע"ה קניאל בוכריץ הי"ו
[לפני כשנה יצא ספר "קב הישר" על פירוש רש"י על הגמרא עם מבוא נפלא באורך על דרך הלימוד בעיון אמיתי בפירוש רש"י, בהמלצת מרן ראש הישיבה שליט"א והסכמתו הנלהבת. ניתן להשיג בחנות הישיבה כאן באתר].
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0