שאל את הרב
print
אא
ומה עם ענין ליבון וסחיטת הבגד שמן הסתם יכנס לבריכה עם הילדים עם בגדים כלשהם?

הרב רזיאל כהן

אם נכנס לבריכה עם בגד ים (כמקובל), אין בזה חשש, ואבאר דברי:
הנה מצד מלאכת "מלבן" אין חשש גם בבגדים רגילים, שהכניסה למים בבגדים היא דרך לכלוך כמבואר בתוספות (שבת קיא: וביצה יח. ועוד), וכל שכן אם בגד הים נקי ומכובס, שלא שייך בו עוד ליבון כשאינו מתכוין לכך (עיין במחקרי ארץ חלק ב' סימן מ"ב אות ב').
ולענין החשש השני של "סחיטת הבגד" שהזכיר השואל, אע"פ שמצאנו בגמרא (שבת קיג: וביצה ל.) ובשלחן ערוך (סימן ש"א סעיף ג') שיש לחוש לכך [ומה שמצינו (בביצה יח. וביומא עז:) שהתירו להכנס למים בבגדים, תירצו הראשונים שהוא לצורך מצוה או כשיש לו היכר דוקא, וזה לא שייך בנדון שלפנינו], מכל מקום אין לחוש לזה אלא בנכנס למים עם בגדיו הרגילים, אבל להכנס לבריכה בבגד ים יש להקל ע"פ מה שמבואר בשלחן ערוך (סימן ש"כ סעיף ט"ו) שבגד שאינו מקפיד על שרייתו במים - אין בו חשש סחיטה. וכן הוא בבגד ים שמיועד לכך, ואין מקפידים כלל על שרייתו במים, ואין רגילים לסחטו בגמר הרחיצה. וכן כתב בילקוט יוסף (סימן ש"א בהערה, עמוד י' אות ו') שאין לחוש בבגד ים לסחיטה. ע"ש.
ואמנם אח"כ ראיתי בשו"ת אגרות משה (חלק ב' מאבן העזר סימן י"ג) ובאור לציון חלק ב' (פרק מ"ז תשובה ל"ב) שחששו לסחיטה גם בבגד ים. ועיין עוד בשו"ת תפלה למשה חלק א' (סימן נ"א עמ' תקמ"ו במוסגר). אך לפי מה שביררתי מפי הרגילים בזה, המציאות כיום היא שאין מקפידים על סחיטת בגד הים.
ועל כל פנים כבר סיימתי בתשובה הקודמת שלמעשה ראוי ונכון להמנע מזה ככל הניתן.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0