שאל את הרב
print
אא
כבעל קורא, מתעוררת השאלה כל שנה, איך צריך לקרא את הה"א של "הרה נסו"? והנה ברוב החומשים הוא מנוקד בסגול, ויש מעט שמנוקד בצירי, וכך הוא ברוב הדפוסים הישנים כמו דפוס ורשא ובתנ"ך קורן, ועוד. ושמעתי לפני כמה שנים שיש ביניהם שינוי משמעות, שכשהוא בצירי שהוא תנועה גדולה הרי הוא במקום ההרה בה"א הידיעה, ובסגול הוא כמו בלי ה"א הידיעה. ולפי זה לפירוש רש"י צריך לקרא בסגול דייקא ולא בצירי. ובכלל מדוע לא בא קמץ תחת הה"א וכמו במילה ההרה?

מרן ראש הישיבה

הנכון בסגול וכדעת הרד"ק ומנחת שי, וכן הוא בחומש ברויאר. והטעם כי מדובר בהר בלתי ידוע וכירוש רש"י, והיה ראוי להיות הַרָה הה"א בפתח, אלא שדרך הפתח לפני אות גרונית קמוצה להתחלף לסגול כמו ולבֶּהָרֶת (במקום ולבַּהָרת), ויורד עז מבטֶחָה (משלי, במקום מבטַחה), הֶהָרים (במקום הַהָרים), הֶעָשיר, הֶחָכם.
וגם דין הרי"ש לפעמים כדין הח"ע כי אחים הנה, ויש יוצאים מן הכלל כמו מדבַּרה דמשק (מלכים א' י"ט ט"ו).
ובלאו הכי לדידן אין הבדל במבטא בין צירי לסגול מנוגן, למשל זֵכר עמלק או זֶכר עמלק. והוכיחו כמה חכמים (וביניהם הרב יעקב לויפר מירושלים) שכך נהגו כל הקדמונים.

שאלת המשך:

וזה לשון הרד"ק: וינסו מלך סדום - ושאר המלכים נסו אל ההר זהו שאמר והנשארים, אולי היו קלים יותר מאלה השנים שלא היה בהם כח לנוס אל ההר, ונסו בעמק מה שיכלו לנוס, ובנוסם נבהלים לא נשמרו מהבארות ונפלו בהם ולא מתו, אבל טבעו בטיט והוציאם אחרי כן. ואולי היתה הסבה שלא מתו שם כדי שיראו בנס שעשה האל לאברהם לפי שהיה אוהבו. הרה, כמו אל ההר, כי הה"א הנוספת בסופה מורה על למ"ד בתחלתה כמו בשאר השמות ובאה הה"א בסגול כמו סֶלָה. עד כאן.
ונראה מדבריו שההר הוא ההר המסוים, והסגול אינו בגלל הרי"ש ואולי לכך התכוון הראב"ע שכתב שהוא מילה זרה?

מרן ראש הישיבה

העיקר כפירוש רש"י וטעמו ונימוקו עמו.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0