שאל את הרב
print
אא
האם מותר להכנס בבריכה פרטית שבחצר שלנו עם הילדים בשבת, אם יש שפה לבריכה (מדובר בבריכה עילית). רציתי לציין שיש לי אפשרות להיכנס איתם רק בשבת, בגלל שעות העבודה שלי במשך כל ימי השבוע. כמו כן אני לא מתכוון לבזבז כל השבת שלי בתוך המים, אלא רק חצי שעה אולי, לכיף עם הילדים.

הרב רזיאל כהן

אם שפת הבריכה גבוהה ואין מים יוצאים ממנה החוצה, אזי מעיקר הדין אין בדבר איסור (עיין בשלחן ערוך סימן של"ט סעיף ב'), ובתנאי שתשימו לב להמנע מסחיטת השיער ביציאה, רק בשינוי באמצעות המגבת (עיין מנוחת אהבה חלק ב' עמוד שע"ה). [ויש ליזהר עוד, שלא להכנס לבריכה עם בגדים, אלא רק עם בגד ים המיועד לכך, משום חשש סחיטה, וכמבואר בתשובה הבאה]. וכל זה לבני עדות המזרח. אבל לבני אשכנז יש להחמיר בזה לגמרי (עיין משנה ברורה סימן שכ"ו סעיף קטן כ"א).
כל האמור לעיל הוא להלכה, אבל למעשה ראוי לעניות דעתי להמנע מזה ככל הניתן, ולפחות לא לנהוג כן בקביעות מידי שבת בשבתו. הפיכת יום שבת לקייטנה בבריכה, זה דבר בלתי רצוי כלל. ואין לדעת לאן הדברים עלולים להגיע בעתיד. ועליכם תבוא ברכת טוב. [וכן כתב בילקוט יוסף הלכות שבת סימן ש"א עמוד י"ד בהערה, שאע"פ שאפשר "להסתדר" עם כל החששות ההלכתיים שיש בשחיה בבריכה, למעשה יש להורות שלא לשחות בה בשבת].

שאלת המשך:

ומה עם ענין ליבון וסחיטת הבגד שמן הסתם יכנס לבריכה עם הילדים עם בגדים כלשהם?

הרב רזיאל כהן

אם נכנס לבריכה עם בגד ים (כמקובל), אין בזה חשש, ואבאר דברי:
הנה מצד מלאכת "מלבן" אין חשש גם בבגדים רגילים, שהכניסה למים בבגדים היא דרך לכלוך כמבואר בתוספות (שבת קיא: וביצה יח. ועוד), וכל שכן אם בגד הים נקי ומכובס, שלא שייך בו עוד ליבון כשאינו מתכוין לכך (עיין במחקרי ארץ חלק ב' סימן מ"ב אות ב').
ולענין החשש השני של "סחיטת הבגד" שהזכיר השואל, אע"פ שמצאנו בגמרא (שבת קיג: וביצה ל.) ובשלחן ערוך (סימן ש"א סעיף ג') שיש לחוש לכך [ומה שמצינו (בביצה יח. וביומא עז:) שהתירו להכנס למים בבגדים, תירצו הראשונים שהוא לצורך מצוה או כשיש לו היכר דוקא, וזה לא שייך בנדון שלפנינו], מכל מקום אין לחוש לזה אלא בנכנס למים עם בגדיו הרגילים, אבל להכנס לבריכה בבגד ים יש להקל ע"פ מה שמבואר בשלחן ערוך (סימן ש"כ סעיף ט"ו) שבגד שאינו מקפיד על שרייתו במים - אין בו חשש סחיטה. וכן הוא בבגד ים שמיועד לכך, ואין מקפידים כלל על שרייתו במים, ואין רגילים לסחטו בגמר הרחיצה. וכן כתב בילקוט יוסף (סימן ש"א בהערה, עמוד י' אות ו') שאין לחוש בבגד ים לסחיטה. ע"ש.
ואמנם אח"כ ראיתי בשו"ת אגרות משה (חלק ב' מאבן העזר סימן י"ג) ובאור לציון חלק ב' (פרק מ"ז תשובה ל"ב) שחששו לסחיטה גם בבגד ים. ועיין עוד בשו"ת תפלה למשה חלק א' (סימן נ"א עמ' תקמ"ו במוסגר). אך לפי מה שביררתי מפי הרגילים בזה, המציאות כיום היא שאין מקפידים על סחיטת בגד הים.
ועל כל פנים כבר סיימתי בתשובה הקודמת שלמעשה ראוי ונכון להמנע מזה ככל הניתן.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0