שאל את הרב
print
אא
התחלתי סעודה במקום אחד, והלכתי למקום אחר על מנת להמשיך לאכול כריך נוסף. כיצד עלי לנהוג לגבי ברכת המזון וברכת המוציא?

הרב גיא מור

הלכה פסוקה היא שמי שאכל פת אסור לו לצאת ממקומו עד שיברך שלא ישכח. ומכל מקום אם רצונו לאכול במקום השני, אין חשש שישכח לברך, ומותר לו לעקור ממקומו לדעת הרמ"א ז"ל. אולם לדעת מרן אסור לעשות כן לכתחילה כי התחייב בברכה אחרונה על מה שאכל וברכה ראשונה על מה שיאכל שנית, מצד ששינה מקומו. ועיין בכל זה בשלחן ערוך (סימן קע"ח סעיף א') ובהערות איש מצליח (דף פ"ב הערה 3).

שאלת המשך:

האם לדעת מו"ר הנאמ"ן שליט"א יש לפסוק כדעת הרמ"א מצד ספק ברכות להקל, או שיש לפסוק כדעת מרן לכתחילה? (השאלה היא לכתחילה כי בברכת ה' הביא הרב זצ"ל שבמקום שיש מחלוקת - מי שעושה כדעת מרן יש לו על מי שיסמוך כידוע בודאי לרב).

הרב גיא מור

הכלל שהעושה כדעת מרן בהלכות ברכות אין מזניחין אותו, כתבו מרן החיד"א בברכי יוסף (סימן ז) והוא מוסכם, וכן בודאי גם שלכל הדעות יש לחשוש לכתחילה לדעת מרן ולא לצאת בלא לברך ברכה אחרונה.
החידוש של ברכת ה' הוא רק אם כבר יצא שיברך ברכה אחרונה דהוי ליה רק גורם ברכה שאינה צריכה. ובזה לא שמעתי את דעת מרן ראש הישיבה שליט"א וגם איני יכול לשואלו כעת, עד שירחם ה' וישלח לו רפואה שלמה אמן.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0