שאל את הרב
print
אא
בשנת השמיטה. בן אדם שיש לו חצר פרטית בבית פרטי עם 10 עצי פירות:
1. האם מותר לנעול את השער של הגינה ולחלק חצי מהפירות לדודים ולמשפחה ואת החצי השני לשמור לעצמו?
2. במידה ובא אלי בן אדם לקטוף פירות, מה הגבול שמותר לי לומר לו, זהו תפסיק לקחת זה הרבה.
3. האם מותר לנעול את השער ולשים שלט בחוץ עם מספר טלפון שיתקשרו בשעות כאלו לבוא לקחת פירות?
4. במידה ונשארו לי בעץ 30 אחוז מהפירות, האם מותר לי להוריד את השלט ולא לתת יותר פירות?
5. האם מותר לי לגזום ענפים של עצי הפירות מכיוון שהם מפריעים בגינה למעבר או שהם גודלים יתר על המידה?
6. בחורף אני מבין שאסור להשקות בכלל, אבל מה בקיץ, מהי המידה שמותר להשקות?
7. האם מותר לי לחלק את כל הפירות בעצים לבנים והבנות שלי הנשואים או שלא נשואים?
8. האם מותר לי לנקות את הגינה שזה אומר להזיז סלעים לנכש עשבים?
9.האם מותר לי לעקור עץ פרי בשנת השמיטה ע"י גוי לצורך מחסן?

הרב יעקב כהן

כתב הרמב"ם (פרק ד' מהלכות שביעית הלכה כ"ד) מצות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית. וכל הנועל כרמו או סג (גודר) שדהו בשביעית ביטל מצות עשה. וכן אם אסף כל פירותיו לתוך ביתו. אלא יפקיר הכל ויד הכל שוין בכל מקום. ויש לו להביא מעט לתוך ביתו כדרך שמביאין מן ההפקר חמש כדי שמן חמש עשרה כדי יין. עד כאן. וכן מבואר במכילתא שאסור להכניס הפירות לתוך ביתו כדי לחלקם לעניים (והובא למהר"י קורקוס שם).
כלל של דבר, פירות שביעית צריך להפקירם לגמריואין הבדל בין בעל הבית לשאר אנשים. ומכל מקום אם יש חשש שיגנבו מהחצר או מהבית חפצים שונים רשאי לנעול את החצר, ויתלה שלט בפתח החצר שהפירות הם הפקר, והרוצה לקחת פירות יבוא בשעה פלונית, או יקח המפתח מבעל הבית. כן פסק הרב אור לציון והובא בילקוט יוסף (פרק י"ד סעיף ד').
לגבי השקאה, בקיץ מותר באופן שנעשה לשמור על הצמחים שלא ינבלו. ויש לברר אצל מומחים מה היא הכמות המוכרחת.
ניקוי גינה לצורך נוי ולא לצורך זריעה מותר. כן פסק בילקוט יוסף (פרק ח' סעיף ה').
לעקור עץ פרי אסור אפילו שלא בשנת שמיטה ואפילו על ידי גוי. ולא התירו לעקור עץ פרי אלא אם כן צריך למקום העץ לצורך מגורים, אבל להרווחה בעלמא אסור. עיין בשו"ת יביע אומר(חלק ה' יורה דעה סימן י"ב). ובאופן המותר אין בזה איסור מצד שביעית.

 
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0