שאל את הרב
print
אא
כתב בספר מלוה ה' (עמוד פח) שמותר למי שמוכר צ'ק בפחות מהסכום הרשום בו, לקבל אחריות למקרה שאין כיסוי וכו', באופן שהמוכר לא אומר בפירוש שמוכר כי צריך מזומנים, וכן הקונה לא אומר וכו'. יעו"ש. שבאופן זה אפשר לתלות שלא רוצה להיות חשוף לבקורת מס הכנסה וכו'.
האם כשהקונה באמת קונה מטעם זה [האסור] - וכן המוכר, אלא שאינם מפרשים שיחתם - האם יהיה מותר או אסור?

הרב יעקב כהן

הדבר מבואר בספר מלוה ה' שם, שרק אם אומר במפורש אסור. ומכל מקום גם אם לא אומר בפירוש שצריך למזומנים, אם עושה לו חשבון של ניכוי השיק לפי זמן פרעונו נחשב כאומר בפירוש כמו שכתב שם. ע"ש.
וכל זה לפי שיטתו של מורנו הרב זצ"ל שהבנק נחשב לוה ולא בעל השיק, אבל יש סוברים שבעל השיק הוא נחשב לוה ואסור לקבל אחריות למקרה שאין כיסוי אלא א"כ יעשה בהיתר עיסקא ושישתמש (המוכר את השיק) בכסף לצורך עסקיו. וכן פסק בספר רבית לאור ההלכה (פרק י"ג סעיף ה') בשם הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל.
ומכל מקום המיקל למכור שיקים באחריות אין מזניחים אותו שיש פוסקים שמקילים בזה, אלא שלכתחילה יש להחמיר בזה כדעת מרן. עיין בספר בן איש חי שנה ב' סוף פרשת ואתחנן ובהליכות עולם שם ובמלוה ה' (עמוד פ"ה).
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0