שאל את הרב
print
אא
בסדור איש מצליח מהדורה רביעית הובא במנחה של שבת סדר פסוקים ותפלה מהרי"ח הטוב. ושם מופיע הנוסח 'ואהבתך וחמלתך לא תסור ממנו'. ולכאורה היה צריך לומר לא יסורו, או להשמיט תיבת 'וחמלתך' כנדפס בתפלת ערבית?

הרב אמיר דאדוואנד

כבודו צודק. וצריך להשמיט תיבת "וחמלתך" כמו בתפלת ערבית.

שאלת המשך:

מה זה שונה מ"ומלכותו ואמונתו לעד קיימת" שלא אומרים 'קיימות' אלא 'קיימת' וקאי גם על 'מלכותו' וגם על 'אמונתו'?

הרב יהונתן מאזוז

כבודו צודק, וכבר העיר בזה מוה"ר החסיד הגאון רבי ינון חורי זצ"ל.  והביא עוד פסוקים כיו"ב שמוזכרים שנים או יותר, ובסוף
מדבר בלשון יחיד, כמו והכנעני והפריזי אז יושב בארץ ועוד. וציין גם ברכת אמת ויציב והתפילה של הבא"ח הנ"ל.
והביא דבריו מרן ראש הישיבה בהגהתו לס' תפילת כהן. (הגהות בנוסח התפילה למוה"ר רבי שאול הכהן זצ"ל). הנד"מ בסו"ס
לחם הביכורים מהדורת אורות הנאמן (עמוד תק"פ הערה 40). וסיים בה מרן ראש הישיבה שליט"א ומ"מ מנהגנו להשמיט תיבת "וחמלתך", כדי שיהיה מעין החתימה. ע"ש.
וכפי הנראה הרב המשיב בשאלה דלעיל לא ראה הערת מרן רה"י הנ"ל, רק דברי מוה"ר רבי שאול הכהן שבמחזור שי למורא
ולכן כתב מה שכתב. אבל עפ"ד מרן רה"י מבואר יפה שיש חילוק בין ברכת אהבת עולם שיש להקפיד על מעין החתימה, לבין תפילה בעלמא שאדרבא ראוי להוסיף עוד בקשה.
ובלא"ה נ"ל שדרכו של הבא"ח  בכמה  מקומות. בתפילותיו להעתיק נוסח שדחהו בספריו ואכמ"ל.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0