שאל את הרב
print
אא
לא הבנתי את מהרש"א במסכת בבא קמא (דף מ"ו ע"א) על התוס' דיבור המתחיל דאפילו.

הרב חנוך הכהן

תוס' חידשו בתירוצם דלמ"ד שחצי נזק יש לו דין קנס, מי שמחוייב שבועה ואינו יכול להשבע במקרה של קנס פטור מלשלם, שלא יהיה חמור יותר ממודה בקנס שפטור. והקשה על דבריהם מהרש"א שתי קושיות: 1. א"כ לדעת חכמים שפוטרים בנדון דידן למה הגמ' אמרה טעם משום שהמוציא מחבירו עליו הראיה, בלאו הכי פטור שלא יהיה חמור ממודה בקנס. 2. לדעת סומכוס (צריך להוסיף וא"ו, "ולסומכוס") למה הדין כאן שיחלוקו, היה צריך לפוטרו לגמרי מהטעם הנ"ל.
ותירץ מהרש"א שכאן גם אם מודה בקנס לא נקרא "מודה בקנס" שיפטר, וא"כ גם כאשר מחוייב להשבע ואינו יכול להשבע, אינו פטור. שאפילו שאין אנחנו סוברים כמ"ד שגמל המזיק ונמצא בין הגמלים ונמצא שם גמל הרוג מסתמא הוא הרגו (עיין בבא בתרא דף צ"ג ע"א), מ"מ כאשר המזיק מודה כן הוא הדבר, וא"כ לא נקרא "מודה בקנס". וה"ה כאן שיש עדים שהשור הרג את הפרה, גם אם המזיק מודה, לא נקרא "מודה בקנס", כי סומכים על העדים ולא על הודאתו, וא"כ אין לפוטרו מטעם מודה בקנס, וה"ה שאין לפוטרו מטעם מחוייב בשבועה שאינו יכול להשבע.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0