שאל את הרב
print
אא
שמעתי שיעור בו נאמר, שאם אפו בתנור לחם בלי להפריש חלה קודם לכן, ואחר כך אפו בתנור משהו אחר כגון תפוחי אדמה (בנתיים אכלו כבר את הלחם), אז ניתן יהיה להפריש חלה מתפוחי האדמה כיוון שבלוע בהם איסור. האם באמת נוהגים כך וכן האם יש לכך מקור?

הרב רזיאל כהן

ידוע שלא שייך "מנהג" בדבר שאינו מצוי. וכך הוא נידון שאלתנו.
לעצם השאלה, יש אמנם מקור להפרשת חלה אחר אכילתה, בברכי יוסף יורה דעה (סימן שכג) והובא בכף החיים (סימן תנ"ז אות ט"ו), אך בספר קדושת ישראל (עמוד חי) הביא שהרב ארץ חיים חולק על הברכי יוסף. (ועיין עוד במנחת יצחק חלק ד' סימן נ"ט אות ד). וגם הברכי יוסף לא היקל אלא באופן שנשאר מעט מהלחם, וממנו מפריש על מה שנאכל כבר, אבל להפריש מתפוח אדמה שאין בהם אלא טעם בעלמא - לא מצאתי מקור לזה, ולעניות דעתי קשה לסמוך על זה, כי לא מצאנו שזה חשוב הפרשה, אחר שהממשות של החלה בטלה בתפוח אדמה. ונמצא שהטעם של החלה הבלוע בתפוח אדמה אמנם הוא אוסר אותם (כי "טעם כעיקר"), אבל אי אפשר לקיים בו מצות הפרשת חלה. (וכן מתבאר מדברי הרב פתחי תשובה סימן שכ"ג סעיף קטן ד' והובא במנחת שלמה חלק א' סימן נ"ד אות ג'. ע"ש).

שאלת המשך:

מה יהיה הדין של התנור במקרה הזה, שאין אפשרות לעשות כבר הפרשת חלה, הרי נאפה בו איסור? כמו כן מה יהיה דין המאכלים שנאפו אחר כך?

הרב רזיאל כהן

המאכלים שנאפו באותן תבניות בתוך כ"ד שעות לאפיית הלחם - אסורים באכילה. אבל אם נאפו בתבנית אחרת (אע"פ שנאפו באותו תנור), אינם אוסרים בדיעבד (עיין הוראה ברורה סימן קח בשער הציון אות ט' ובביאור הלכה עמוד 92) והנאפה (בשגגה) אחר כ"ד שעות מותר.
ותקנתו של התנור - לנקותו היטב במטלית, ואח"כ להסיקו כחצי שעה בחום הגבוה ביותר.
והתבניות, שאפו בהם את הלחם, מעיקר הדין היו טעונות ליבון חמור, אבל כיון שאי אפשר לעשות ליבון כזה בתבניות שלנו, יש לנהוג כדלהלן: ללוש עיסה אחרת בשיעור החייב בחלה, ובעת ההפרשה ממנה יש לכוין גם על הבלוע בתבניות (אפשר לכוין גם על התנור), ולייתר שאת - יכניס גם את התבניות לתנור למשך חצי שעה בחום הגבוה ביותר, ויוכל להשתמש בהן מכאן ולהבא (עיין מעדני ארץ חלק ב' פרק ב' הלכה א' אות ה', ובמנחת שלמה חלק א' סימן נד, ובקובץ אמונת עתך קובץ 49 עמוד 33, וקובץ 50 עמוד 102, ובספר אור ההלכה סימן צט בשער הציון אות מד. ואכמ"ל).
מכאן ולהבא חושבנא טבא להזהר בהפרשת חלה מן העיסה, יאכלו ענוים וישבעו.

שאלת המשך:

בכף החיים חלק אורח חיים (סימן תמד אות ה) מובא, שניתן לאכול חלה אף על פי ששכחו להפריש ממנה חלה (אם אין חלה אחרת). האם הבנתי נכון? וכן איך בדיוק מבצעים מה שכתוב שם?

הרב רזיאל כהן

הרב כף החיים שם מדבר על חלת חוצה לארץ (שעיקר חיובה הוא מדרבנן בלבד), ולכן במקרים מסויימים מקילים בה לאכול ואח"כ להפריש. אבל בחלת ארץ ישראל (שעיקר חיובה מן התורה) - אין שום היתר לאכול ואח"כ להפריש.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0