שאל את הרב
print
אא
ראיתי בילקוט יוסף, שאשה נשואה מעיקר הדין יכולה ללכת פרועת ראש בביתה, ובלבד שלא יעמדו שם אנשים זרים. מה הוא גדר ״אנשים זרים״? האם גם בבית אביה כן (דהיינו שיש שם אביה ואחיה), או ש"אנשים זרים״ הכוונה רק ״חוץ לבעלה ולילדיה״? (שאלתי מעיקר הדין ולא ״מהיות טוב״, דברור לי שעדיף שלא להסיר כיסויה כלל וכלל).

הרב אליהו מאדאר

אמנם מן הדין הגמור לפי דעת מרן הבית יוסף באבן העזר סימן קט"ו, מבואר שאפילו בחצר, כל שאין רבים בוקעים בה, מותר לה לילך פרועת ראש. ע"ש. ולפי זה נראה דכל שכן בביתה אף אם נמצאים שם אביה ואחיה.
אולם למעשה אין להקל בזה, דמלבד שדעת הרבה ראשונים ואחרונים שלא כדעת מרן הנ"ל וסבירא להו דהיוצאת בחצר כך עושה איסור רק שאינה יוצאת בלא כתובה, עיין בבית חדש ובבית שמואל שכן דעת הסמ"ג והטור ועוד. עוד בה, שכבר נתפשט היום המנהג אצל כל ישראל שאינה מגלה שערות ראשה בפני אחרים כלל ועיקר, ונזהרים בזה מאד. ולא רק ליראים שחוששים לדעת הזוהר הקדוש שלא תגלה שערות ראשה אפילו בביתה, וא"כ זהירים אף אם אין איש זר. אלא אפילו לאותם המקילים שכשהיא עם בעלה לבד מגלה שערות ראשה, ויש לה על מה שתסמוך, אבל כשנמצאים אחרים אפילו מבני ביתה, לפי הנודע והנשמע כולן זהירות בזה. ולכן אסור להקל.
ואין זה רק מהיות טוב, כי אחר שכן נתפשט המנהג אצל כל בנות ישראל הכשרות, הוי ליה דת יהודית שהוא מנהג הצניעות שנהגו בנות ישראל. וכל שלא תנהג כן מוציאה עצמה מכלל זה חלילה. לכן אין להקל רק בהיותה עם בעלה לבד. וגם בזה היראים מחמירים, ותבוא עליהם ברכה.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0