שאל את הרב
print
אא
אולי הרב יסביר לי בבקשה אז דברי מרן מופת הדור רבי עובדיה יוסף מה זה שבות דשבות במקום מצווה ע"י ישראל? הרי הדברים הועלו על הכתב א"כ צריך ביאור אע"פ שקשה להגיד הדברים אך מתוכן דבריו משמע שמותר?

הרב רזיאל כהן

הבט נא וראה כמה משוכות צריך להתאמץ ולעבור כדי להתיר דבר כזה: א. להניח דשבות דשבות מותרת לכל צורך מצוה (ולא רק לצורך מילה). ב. להניח דשבות דשבות מותרת אף לצורך מצוה שיש בה הנאת הגוף. ג. להניח שמותרת אף על ידי ישראל. (בהערות איש מצליח הארוכות סימן ש"ז סעיף ה' כתבו להחמיר בזה).
והנ גם אם התשובה לכל אחת מהשאלות הנ"ל היא: מותר, אבל מכאן ועד הוראת היתר גורף להדליק מאוררים או מזגנים בשבת במרפק - ארוכה הדרך.
ובתוך עמי אנכי יושבת, ויודע אני כמה עלולים הציבור לטעות ולדמות מילתא למילתא, ומחר יטעו להתיר גם מנורת פלורוסנט בשביל לקרוא עיתון לקיים "מצות" עונג שבת... (וישכחו שיש בה סטארטר עם חוט להט), ומחרתיים יתירו מקרוגל, או שיחשבו שגם הדלקה ביד שמאל נחשבת שינוי (כמו לגבי כתיבה), ועוד היתרים מגוונים כפי שכלם הפורה.
וגם אלו החכמים שלא יטעו בדין, אבל יטעו לומר שכל עליה קלה של הטמפרטורה בחדר נחשבת "צורך מצוה" ועונג שבת. וזה כמובן דברים בטלים. וכבר הזהירו על כל כיוצא בזה בגמרא (פסחים מ:) ואמרו: מי איכא מאן דשרי כהאי גוונא בדוכתא דשכיחי דעבדי". עיין שם ברש"י. ומרן ראש הישיבה נר"ו האריך בזה הרבה בהקדמתו למשנה ברורה איש מצליח חלק ג'. ע"ש. ועיין עוד בהקדמה למנוחת אהבה חלק א' בשם הרב פתח הדביר. ואין כאן מקומו להאריך.
ומרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א שכתב בספרו היתר שבות דשבות על ידי ישראל, לא נכנס לדוגמאות, וסתם את הדברים, כנראה בכוונה. ודבריו שם נועדו ללבן עיקר הדין עבור מורי הוראה שידעו את עיקר הדין במקום צורך אמיתי (ולעמי הארץ ספרו הוא כספר חתום, וכפי שגילה במכתב שבתחילת ספרו הליכות עולם חלק א'), אבל חס ושלום לפרסם באתר אינטרנט לכל מאן דבעי שלפי דעתו מותר להדליק בשבת מזגן בשינוי. וזה פשוט וברור.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0