שאל את הרב
print
אא
אשה חרדית נשואה שלומדת רפואה ברגלים והמרצה חרדי (היא טוענת שהוא רב), וגם שהמרצה מייעץ לאנשים לפני ניתוח ובגלל הייעוץ שלו מתבטלים ניתוחים. היא אומרת שהמרצה כדי להראות להם דברים יכול להיות שהוא יגע להם ברגלים מקסימום עד הברך האשה טוענת ששאלה רב והוא אמר להם שמותר. האשה עובדת באיזה מקום במשך 4 שעות בערך כמעט כל יום לימוד הריפוי ברגלים זה קורס שהיא לומדת בשעות הפנאי בלי קשר לעבודה (היא טוענת על מנת לעזור לנשים בעתיד). עכשיו ההגיון שלי אומר: יהרג ואל יעבור! איזה תשובה הרב יכול לתת לי על מנת שהאשה תקבל את הדברים? או האם הדבר בכלל מותר?

הרב אליהו מאדאר

הדבר אסור בהחלט. וכמה האריכו הפוסקים בדין אשה שאינה מרגישה טוב אם מותרת לילך לרופא. ומסקנתם להקל כשיש לה חולי גמור ואין אשה רופאה הבקיאה בזה. אבל אם אינו אלא מיחוש בעלמא אין להקל, ואפילו בחולי, כל שיש רופאה, אף אם הרופא בחנם והרופאה בשכר, תלך לרופאה ותשלם לה, ולא תזלזל בעצמה ולא תסיר הבושה והיראה מעל פניה. וכמו שכתב כל זה מרן מופת הדור הראשון לציון נר"ו בספרו טהרת הבית חלק ב' (עמוד רכא בהערה). עיין שם באורך.
וכל שכן ברופאי זמננו שרובם רחוקים מתורה ויראה בעוונות הרבים וכמה מכשולים נגרמו מזה, וכמה מעשים מכוערים היו. ועיין בספר שלחן ערוך המקוצר (חלק ו' עמוד רע"ג. ובעמוד ערה כתב בנדון דידן ממש. ע"ש).
ועל אחת כמה וכמה בשאלה זו, שאין כאן חולי ולא סרך סכנה רק לימוד בעלמא, ויתרה מזו שבאה ללמוד אצלו כמה וכמה פעמים, ונעשה רגיל בה. ואם אף בסתם עבודה במקום אנשים, האריכו והתריעו הפוסקים, וידוע בעוונות על מכשולים רבים, כל שכן וקל וחומר בזה, שהדבר יביא מכשולים בזמן קרוב או רחוק. ואין אפוטרופוס לעריות כלל ובפרט בדורנו, ולכן תתרחק מזה לגמרי, ואם תמצא לימודים אלו אצל אשה הנה מה טוב, ואם לאו, תתפלל לה' שישלח רפואה שלימה לכל החולים, ותו לא מידי!
ואין להתרשם מאדם שהוא חרדי על פי לבושו וחיצוניותו, כי הרבה נראים כך מבחוץ, ואין תוכם כברם, והכל רק לפי מעשיו של אדם, ולכן אם אינו מתנהג כשורה וכדין כמו היראים והחרדים באמת לדבר ה', יש להתרחק ממנו ומכל כיוצא בו. וה' יחזירנו בתשובה שלמה לפניו.

 
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0