שאל את הרב
print
אא
1. הבנתי שאסור לקרוא מקרא בלילה, רק מחצות ואילך, וכן ליל שישי וליל שבת כולו. האם הכוונה ליל שישי - ליום חמישי בערב? או ליל יום שישי בערב - שזה למעשה ליל שבת?
2. האם על קברי צדיקים מותר לקרוא תהלים בלילה, או שגם שם אסור וצריך לקרוא דברים אחרים?

הרב אדיר כהן

1. בליל שישי, דהיינו הלילה שבין יום חמישי ליום שישי - אפשר לקרוא מקרא בלילה, וכל שכן בליל שבת, וכמבואר בספר שער הכוונות (דף ל"ה ע"ב).
2. אין הבדל בין נמצא בקברות צדיקים לשאר מקומות, שלא המקום גורם אלא הזמן גורם, שיש לקרוא רק ביום או אחר חצות לילה, או כשאין לו אפשרות לקרוא וללמוד משהו אחר. ויש מקילים בקריאת תהלים בכל אופן. ועוד עיין בשו"ת יביע אומר (חלק ו' חלק אורח חיים סימן ל'), ובשו"ת יצחק ירנן (חלק א' כרך ב' סימן כ"ו), ובסוף ספר ילקוט כהונה חלק אורח חיים (עמוד שפ"ח). ואין כאן מקומו להאריך.

שאלת המשך:

מה שהרב כתב שיש מי שאומר שבכל אופן אפשר לקרוא תהלים. האם הכוונה אפילו על פי הקבלה יש מי שאומר שמותר לקרוא תהלים בלילה, או על פי הפשט?

הרב אדיר כהן

 יש מקילים לקרוא בלילה רק תהלים גם על פי הקבלה. לזה נוטה דעת הרש"ש שאין תהלים בכלל אזהרת האר"י. והביאו החיד"א בשו"ת חיים שאל חלק ב' (סימן כ"ה), ובשו"ת יוסף אומץ (סימן נ"ד) ועוד מקומות. ובפרט אחר חצות לילה אפשר לסמוך על כך. עיין בשו"ת יביע אומר (חלק ו' אורח חיים סימן ל', וחלק ט' אורח חיים סימן ק"ג אות ו'), ובשו"ת יצחק ירנן חלק א' (כרך ב' סימן כ"ו).

שאלת המשך:

מה המקור לזה שאומר שאין בעיה לקרוא תהלים בלילה?

הרב אדיר כהן

כן כתב מרן החיד"א בשם רבנו הרש"ש (רבי שלום שרעבי) זיע"א, ראש וראשון למקובלי ירושלים תבנה ותכונן. אלא שאמר זאת בדרך "אפשר". וגם החיד"א עצמו פקפק קצת בהוראה זו. אם כי משנתו האחרונה של החיד"א להקל בזה, על כל פנים אחר חצות לילה. והחיד"א כתב בזה בכמה מקומות בספריו, קיבצם בשו"ת יצחק ירנן חלק א' (כרך ב' סימן כ"ו אות ב').
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0