שאל את הרב
print
אא
כתוב בילקוט יוסף אם אדם שתה משקה ולא בירך יחשוב הברכה בלבו ואח"כ יבלע המשקה. השאלה היא, שמעתי מחבירי שאם יש לו עוד מים לפניו יכול לזרוק המים מפיו ויברך על המים השניים. האם דבריו נכונים או לא? או לומר שאסור לזרוק משום בל תשחית ובזיון באוכלים.

רבני בית ההוראה

אם יש לו מים לפניו ראוי שיפלוט, ולא יהנה בלא ברכה, כמו שכתב הרב משנה ברורה (סימן קע"ה סעיף קטן ב') בשם הרב מגן אברהם ואליה רבא. ע"ש. ובזמנינו שהמים מצויים בשפע ברוך ה' ואין מדקדקים על כל טיפה, נראה שאין חשש במה שפולטם, ובפרט שכוונתו להנצל מאיסור נהנה מהעולם הזה בלא ברכה, אליבא דהראב"ד שהביא הרשב"א. וקל וחומר ממה שכתב הרמ"א ביורה דעה (סימן קנ"ו סעיף א') שצריך ליתן הכל ולא יעבור על לא תעשה. ואף על פי שכאן זה רק מדרבנן ואליבא דחד מאן דאמר, מכל מקום רביעית מים אינה שוה כלום כנ"ל. ועיין עוד בביאור הלכה (סימן קע"א דיבור התחיל לא) שצידד שבשעת הדחק לא חיישינן להפסד אוכלין, וכל שכן לפי מה שכתב הרב מגן אברהם שם. ע"ש. ועיין עוד במשנה ברורה עם הערות איש מצליח,בהערות שבסוף הספר. ואין כאן מקומו להאריך.
ע"ה גיא מור ס"ט
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0