Loading
Menu
שאל את הרב
print
אא

1.בדין הקריעה של ניירות גרועים שאפילו לא נחשבים כלי, למה אחרי כל הקולות הרב נזהר לדעתו של המג"א לכתחילה וגם הייתה לו ראיה לדחות אותו ועוד שאנו הולכים בסופו של דבר אחרי מרן וממש היה הסבר פשוט למה מותר שגם לפי המג"א היה מותר אבל בהלכה אחרי זה נדמה לי כתוב להיזהר לכתחילה לדעתו בהערה. 2.כך גם בעניין סבון במיכל האסלה,למרות כל הטעמים להקל נכתב לאסור כי הצבע נראה,למרות שהרב משה בוודאי לא סתם פסק לאסור אבל לגבי הסבון שמיכל המים יש כ"כ טעמים להתיר ... 3.מה ההבדל בין להניח מצודה לעכברים בשבת לבין לכסות כוורת של דבורים כשנשאר חור קטן מן הצד פתוח? בעניין כיסוי הדבורים כתב הרב שאם מתכוון יש לאסור משום שבזה ר"ש לא מתיר,אם כן למה לא בפשטות אוסרים את עניין המצודה ונכנסים ל'שמא תתפוס המצודה באותו הרגע עכברים ויעבור על מלאשצל"ג שיותר חמור מסתם איסורים)כמובן לא ציטוט...)? הרי אפשר לומר שבמצודה הרי אפשר תיעשה מלאכה ואפשר שלא והרי הוא מתכוון! לא במקרה הזה מכניסים ספקות ..? 4.במלאכת צד התיר הרב לצוד נחשים גם אם לא רצים אחריו אבל לא להרוג למרות שמסוכנים(וכן עקרבים),ובמלאכה הבאה-שוחט התיר להרוג גם אם לא רודפים אם מדובר בכלבים שמסוכנים,מה ההבדל?הרי כתב שאם הנחש כן רודף אחריו הרי זו סכנת נפשות א"כ שייך בשני החיות הנ"ל פיקוח נפש?

הרב רזיאל כהן

אינך מטריח בשאלותיך, ואדרבא זה תפקידנו להשיגך כפי כוחותינו. אך נבקש להביא, אם הדבר אפשרי, לציין את המקור המדוייק עליו נסובות השאלות, כדי להקל עלינו באמת את טורח פיענוח השאלות. 1) כמו לדוגמא, בשאלתך הראשונה – נלאיתי למצוא לאיזה סעיף במנוחת אהבה התכוונת בשאלתך, וחבל. אם תציין את המקור במנוחת אהבה, נשתדל לענות עליה. אי"ה. 2) על שאלתך השניה – הדבר מפורש במנוחת אהבה שם (ח"ג פי"ג בהערה 9), מפני שאין כאן צורך גדול להקל, והסברות להקל אינן מוסכמות והצביעה ניכרת וכו'. והגאון המחבר נאמן בזה לשיטתו בהקדמתו לחלק א' עמוד: בשם הגאון פתח הדבר ז"ל שאין להקל במקרים כאלה. ועיין עוד במבואו של מרן ראש הישיבה שליט"א למשנה ברורה ח"ג עם הערות איש מצליח, מה שהאריך בעניינים אלו. 3) החילוק בין מצודה לכוורת, שבכוורת מעשה הצידה נעשה בידים, אבל במצודה של עכברים, אע"פ שהוא מתכוין מכל מקום בדרך כלל אין הצידה נעשית מיד אלא רק ב"גרמא", וגם אין המלאכה צריכה לגופה שאינו רוצה להשתמש בהם אלא לסלקם מעליו. וכוותו לעצם הצידה אינה מוסיפה כאן חומר. לכן נתנו שם טעם חדש לאסור. 4) החילוק הוא – אם מדובר בחיה מסוכנת כמו נחש ארסי וכלב שוטה – מותר להרגן אף אם אין רצים אחריו. אך באופנים שאין נשיכתם ממיתה אלא שגורמת כאבים וצער גדול – אין היתר להרגן רק אם רצים אחריו. ועקרבים שאסר הרב להרגם – צ"ל שמדבר באופן שידוע שאינם ממיתים, וכמו במקור הדין (בסימן שטז ס"י) שמפורש שמדובר באופן שאינם ממיתים.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
×