שאל את הרב
print
אא
בענין מה שנכתב בסידור איש מצליח (עמ' 783) שצריך להחמיר לחשב פרוטה לא פחות מהמטבע הכי קטן.
א. בשם מי זה חומרה זו?
ב. יוצא שכיום צריך להחמיר שפרוטה שווה 10 אגורות ובתוספת חומש זה 12.5 אגורות לחילול אחד של מעשר שני?
ג. כאשר אני מעשר דמאי ואיני יודע אם יש בו נטע רבעי יוצא שאני צריך להוציא 25 אגורות על חילול אחד כי אולי יש מעשר שני וגם רבעי?
ד.פירות נטע רבעי ודאי הם חייבים בתרומה גדולה מעשר ראשון ועני/שני ותרומת מעשר במה הם בדיוק חייבים?

הרב משה שטר

א. אולי זה ע"פ הש"ך ביורה דעה (סימן רצד ס"ק טז) והסמ"ע חושן משפט (סימן פח ס"ק ב), ויש לדחות דלא דמי לשם. ועל כל פנים הפוסקים לא חששו לזה.
ב. כיום כיון שאין מעלים לירושלים (שאין בימ"ק בעוונותינו הרבים), ועל כן הוא (המעשר) והחומש יחד מתחללים שניהם על פרוטה אחת בלבד. וכן כתב החזון איש בהלכות דמאי.
ג. נטע רבעי אינו צריך תרומות ומעשרות אלא חילול לבד. ולכן איך שתאמר לא יצטרך להוציא 25 אג' שאם אינו נטע רבעי הרי שמספיק פרוטה למעשר שני ואם הוא נטע רבעי הרי מספיק לחלל באותה הפרוטה הקודמת כי לא תפסה דין מעשר שני. אולם להלכה אין לחשוש מדין נטע רבעי משום שגם אם יש כזה שנמצא בשנה רביעית הרי זה מיעוטא דמיעוטא וכו' דאז דינא הוא דאזלינן בתר רובא (היינו הולכים אחר הרוב) ותולין לומר שפירות אלו הם מהרוב שאינם נטע רבעי וכמו שבערלה לא חוששים. כן הוא לדעת מרן הראשון לציון מהטעם הנ"ל.
ד. נטע רבעי אינו צריך תרומות ומעשרות כלל רק חילול לבד כנ"ל.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0