שאל את הרב
print
אא
קראתי לציבור הלכות ספר תורה מההקדמה-לתיקון קוראים איש מצליח, והגענו לסעיף ד' האומר: המוליך ספר תורה... ויוליכנו לתיבה דרך ימין ואפילו...עד כאן. ופירשתי לציבור כהבנתי הדלה - שמוציא הספר ופונה לימינו (אם ההיכל במזרח-אזי יפנה לדרום) ושוב לימינו ושוב לימינו וכך עד שמגיע לתיבה (ובאמת כך כל פניותיו מההיכל עד לתיבה היו תמיד לימין). ההסבר הזה היה בניגוד למנהג בית הכנסת. אך לאחר העיון בתיקון קוראים החדש עם התוספות מהספר "הלכה ברורה" סעיף יג כתב: ...דרך ימין דהיינו...דרך צפון ובחזרתו...דרך צד דרום. וזה הפך הבנתי הראשונה.
לפי הסברא השניה: נאמר שמוציא הספר מן ההיכל ופונה לציבור ואז פונה לימינו (צפון), אבל אח"כ פונה לשמאלו (לכיוון התיבה) ואח"כ שוב לשמאלו - להכנס לתיבה. (ואפילו הפניה הראשונה כשמוציא הספר מן ההיכל ע"פ רוב פונה מיד שמאלה לצד צפון ולא פונה לימין ועושה 180 מעלות).
אם יוכל כבודו להרחיב היריעה בענין-ובפרט האם יש ענין של צפון ודרום-או שחשוב הפניות של מוציא הספר שיהיו על דרך ימין כמה שאפשר.

הרב משה שטר

כאשר יש לפנינו שני דרכים שאנו יכולים לילך בהם, על זה אמרו חכמים שכל פניותיך יהיו לימין, ובנדון דידן הוא צד צפון שהוא הימין. כשלוקח הספר תורה להוליכו להיכל ולא לצד דרום שהוא השמאל. ומה שאחר כך כשסובב התיבה וצריך לפנות לצד שמאל אין בכך כלום שהרי באותו הזמן והמצב אין לו גם פניה לימין אלא אך ורק לשמאל ובזה לא דיברו חכמים, וכי אסור לאדם לפנות שמאלה בכביש או ברחוב אם זהו דרכו?! ודאי שלא! אלא זהו הכלל שכתבתי לעיל כשיש בדרכו שני פניות שיכול לפנות מכאן ויכול גם מהצד השני לזה אמרו שכל פניותיך יהיו לימין. וזה כאשר לוקח הספר תורה מההיכל לתיבה יש לפניו שני דרכים מצד צפון (ימין) ומצד דרום (שמאל) לכן צריך הוא לפנות לימין שהוא הצפון (כי הוא מסתובב כלפי הציבור וכן מבואר בבית יוסף במפורש) ואחר כך כשסובב התיבה אין שתי פניות אלא רק שמאל לכן אין בכך כלום וכנתבאר.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0