Menu
שאל את הרב
print
אא

בטהרת הבית (חלק ב' עמוד צ') כתב שאף על פי שרבו הראשונים המתירים להעביר חפץ מידו לידה, כיון שגם הרבה אוסרים ולא הוי מילתא דטירחא כולי האי - ראוי להחמיר אף בספק דרבנן. אולם חידש הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א, שהשלחן ערוך לא פסק לאסור בסכינא חריפא אלא כתב 'לא יושיט מידו לידה', והיינו דרך סייג וגדר והרחקה. ע"ש. וכתב שהנפקא מינה היא שבמקום טורח ולא סגי בלאו הכי - יש לסמוך על דעת הרמב"ם. ולכן לסחוב עגלת תינוק ביחד וכיוצא בזה.
ואנכי בער ולא אבין, אחרי המחילה רבה מהדר גאונו, אין דיוקו מוכרח לכאורה, דהא מצאנו במקומות אין ספור שכתב השלחן ערוך בלשון זו ופשיטא דמיירי באיסור ממש, ובסימן זה עצמו השלחן ערוך כתב 'לא יגע בה אפילו באצבע קטנה' וכן כתב 'לא יאכל עמה על השלחן אלא אם כן יש שום שינוי' וכן כתב 'לא ישן עמה במיטה' וכן על זו הדרך כמה וכמה הלכות. וכי כולן מידת חסידות וגדר והרחקה.

הרב אליהו מאדאר

כבר השבתי על זה מזמן קרוב. שאמנם היא הערה, אבל נראה שכוונת מרן הראשון לציון נר"ו שבמקום שאין הדין מוסכם וברור ומרן לא כתב בלשון איסור ממש, אלא בלשון שאפשר לפרשו, שלמעשה יש להחמיר, יש לנו לומר כן, כדי לבאר טעמו למה החמיר. ודוק.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew