שאל את הרב
print
אא
1. אם הזדמן לאדם מצות הלוואה בחמישים מעות, וגם חייב 50 מעות למעשר ויש בידו רק כדי ליתן לאחת, איזו מצוה יעדיף?
2. מי שגנב מחשבים לפני כעשר שנים, ובשעה שגנב אותם היה ערכם המוערך כ50 (דוגמא) מעות. אמנם, את המחשב בשעת הגניבה אין אפשרות למכור מפני שכבר היה ישן יחסית, וגם סביר מאוד שלא התכוון הבעלים למוכרם, וגם נדמה שאין דרך העולם למכור מחשב לא חדיש (מפני שבכל כמה חודשים מגיע לשוק מחשב חדיש יותר אך מחיר המחשבים נשאר יציב, ואין לישן קונים. כדוגמאת פלאפון חדיש היום עולה כמו פלאפון חדיש לפני כשנה ולפני כשנתיים וכן הלאה, האיכות עולה אך רף המחירים נשאר יציב, בדרך כלל). ומחיר רכישת מחשב חדש יותר ומתקדם יותר בזמן הגניבה (כתחליף לגניבה מצד הבעלים) גם כן מחירו כ50 מעות (היינו בערך כמחיר המחשב הגנוב).
כיום, אין אפשרות למכור את המחשבים הגנובים (חוץ מאת הזהב שבו, בפרוטות ספורות) וגם קניית מכשיר כזה כבר לא יעלה על הדעת אצל הבעלים, וגם קרוב לודאי אצל רב העולם. הלך הגנב לאחר כעשר שנים והתוודה מרצונו בפני הבעלים ועל מנת לפייסו הציע לו את המחשבים ואמר שאין לו מה לעשות איתם. אולם ה' הטוב זימן לו נער פעיל בארגון חסד ששמע שאין לו צורך במחשבים הללו וביקש ליקחם למוסד חסד במקום, והציע בעל התשובה לבעלים ליקח מעות כפיצוי אך זה סרב לקבלם ממנו, אולם לאחר הפצרות התרצה הבעלים והסכים לקבל דמי מעות שהם סכום גבוה ממש.
כיום בעל התשובה חושש בליבו שלא את כל הסכום החזיר (מפני שאת המעות הוא, בעצמו, חישב וחושש שמא הטה לטובתו), הסכום חושב בקירוב מאחר ולא ניתן להעריך את שווי המחשבים המדוייק שלפני כ10 שנים, מאחר ואין מחירון רלוונטי לפני כ10 שנים וגם סיכוי רב שהקניה נעשתה סיטונאית ושהבעלים קיבל הנחה על המחשבים וכו'. ימים לאחר ההודאה והפיצוי הכספי, לאחר סדר שערך בביתו גילה עוד 2 מחשבים בביתו. והשאלות הן:
א. האם היה על הגנב להחזיר מעות למרות שסרב הבעלים לקבלם?
ב. האם היה על הגנב להחזיר מעות למרות שסרב הבעלים לקבלם והודה בפניו שקיבל החזר מביטוח גניבות?
ג. האם היה על הגנב לשעבר להסתכן בנזק לשמו ולהתודות בפני הבעלים שגנב ממנו?
ד. האם יש להחזיר את הסכום עבור 2 המחשבים הנוספים שנתגלו לאחר ההחזרה?
ה. כיצד יש לחשב מחשבים שהתיישנו? על פי ערכם המוערך בעבר? בהווה? הבעלים אינו דורש פיצוי ומספר שקיבל החזר מחב' הביטוח.
3. עוד בנושא גניבות, עובד שהוציא במרמה ציוד לצרכיו האישיים ולקחם לביתו, ולאחר מכן עשה תשובה ופנה לחברה התוודה וביקש להשיב את הציוד, והממונה אמר שאין רצונו לקבל בחזרה חלק מהציוד מאחר ויש להם כאלו הרבה וחלק מהציוד קיבל. לאחר מספר חודשים נודע לעובד שהתחלפו הממונים בשל חילופי משרות שגרתיים, וגילה באמתחתו עוד ציוד שעליו להשיב לחברה זו, אשר לא הספיק להשיב בראשונה. האם עליו לנסות להשיב את שאר הציוד שכבר אמרו לו ש"אין צורך" להשיב או שדי לו להשיב את הציוד שגילה ואת שאר הציוד לתרום לארגון חסד כאשר בליבו?
4. אמנם בעל התשובה מסרב להשתמש בציוד שנאמר לו עליו ש"אין לו צורך להחזיר" ורצונו לתרום אותו לארגון חסד והוא מתעקש על כך בתוקף. האם מעיקר הדין מותר לו להתשמש בציוד? אילו עוד הנחיות ניתן לתת לבעלי התשובה הללו כדי שתהא תשובתם שלימה ומקובלת לפניו יתברך במאוד מאוד?

הרב חנן קבלן

1. מצוות הלוואה קודמת שיש בה מצוות עשה מדאוריתא, ואילו מעשר כספים זו הנהגה מצוינת.
2. א. אם הנגנב מחל הוי מחילה ולא צריך.
ב. לא צריך.
ג. לא היה צריך להזדהות אבל חייב להחזיר לו הגניבה ושידע שזה היה גנוב וכעת מחזירים.
ד. צריך להחזיר את המחשבים ואם לא ירצה לקבלם זה ענין שלו וצריך למחול לו.
ה. לפי ההלכה אינו צריך לחשב כי הוא מחזיר את הגניבה כמו שהיא (אבל כדאי לפייס את בעל המחשבים), וכמו שכתוב בחושן משפט (סימן שס"ג סעיף א'), שהטעם הוא ש... להשתמש בחפץ שניגנב אע"פ שהתיישנו.
3. מכיון שהממונים קנו את כל הציוד מימלא גם את הציוד הגנוב וצריך להחזיר להם אפילו שהראשונים לא רצו לקבל.
4. אם החברה אמרה בפירוש שאינה צריכה ואינה רוצה את הציוד יכול להשתמש הוא כחפצו לתרום להעביר גם למכור הדבר הראשון להחזיר את הגזילה ולהודיע על החזרת החפץ הניגנב, ואם הדבר נאכל או נאבד ישלם את דמיו (כסף) לבעלים שנגנב להם ויעשה חומרות וסייגים בנושא ממון שבין אדם לחבירו וכמובן יתוודה ויחזור בתשובה מעוון זה כי עונש קשה ולא נחתם גזר דינם על דור המבול אלא בעוון הגזל שהוא קופץ בראש לקטרג עליו, וה' חפץ בתשובת החוזרים אליו.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0