שאל את הרב
print
אא
כבודו העלה בכחא דהתירא שלא לחוש לפתיחת הקבר, בבדיקת רופאה. ונהנו מאד מדבריו הבהירים, אולם הוקשה לנו קצת מה שסיים שלכתחילה יש להורות לה שתעשה בדיקה, וזאת משום שהרי ישנו חשש סביר שנפצעה קצת במהלך בדיקת הרופאה, ולכן לכאורה שוא"ת עדיף, ודומיא שמש"כ בטהרת הבית (ח"ב עמ' שעא) שהביא דברי הנוב"י אודות אשה שיש לה מכה בבית הרחם, ויש חשש שמא ריבוי הבדיקות יגרום שמכתה תתגלע ותוציא דם, ופסק שיש להורות לה שתבדוק רק ראשון ושביעי. וזה עדיף טפי מאשר להורות לה לבדוק כל שבעה, ונצטרך אח"כ לתלות במכה. ע"ש. ואם כן הכא נמי בנדון דידן. וילמדנו המורה ושכמ"ה.

הרב אליהו מאדאר

מה שכתבתי בעניותי להצריכה בדיה, הוא משום שהרבה אחרונים חששו מצד פתיחת הקבר, ולדידהו אי אפשר לה בלא דם, שודאי יצא דם מהמקור, ואף שלא תמצא טמאה. א"כ אע"פ שלענ"ד העיקר שאין בזה חשש פה"ק, מ"מ כיון שיתכן ופעמים שיצא דם מהמקור, תבדוק לברר הספק, ולא להקל לגמרי לצד שני שטהורה אף בלא בדיקה. ומה שכתבת שיש חשש סביר שנפצעה ולכן עדיף שלא תבדוק מאשר תבדוק ונתלה במכה הנה אם נפצעה, ודאי שא"צ לבדוק ועדיף שלא תבדוק, ואם מסופקים, יש לשאול את הרופאה, אבל באופן שאומרת שאין מכה, אין לחוש שמא יש מכה, ומשום זה לוותר לגמרי על הבדיקה גם לכתחלה, שדי לנו שהקלנו בבדיקה. וכמדומה שרוב הבדיקות הפשוטות אינן גורמות למכה כלל, ואין לחוש בהם כ"כ. ואה"נ שאם תמצא דם, נשאל את הרופאה אם יש מכה לתלות בה או לא. כנלע"ד.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0