שאל את הרב
print
אא
אינני יודע על מה נסמכים העולם שמברכים לנשותיהם על מגילה אעפ"י שהם כבר יצאו י"ח הרי השו"ע ברע"ג סעיף ד' אומר רק אם האנשים אינם יודעים לברך וכן פסק הרב בן איש חי וכן הרב משה הלוי בברכת ה' (חלק א פרק ד הערה 11) והנה אעפ"י שהגרע"י מתיר זה נגד מרן מפורש וצ"ע איך הוא מתיר נגד מרן?

הרב נסים מאזוז

גם האחרונים ככף החיים וכיוצא שהסכימו כמרן השולחן ערוך גבי קידוש להקל במגלה על פי המנהג ואפשר הטעם שגם המצוה עצמה הקריאה נעשית ע"י הקורא רשאי לברך שהרי בפועל עושה את מצות הקריאה ועוד שכאן הקריאה עצמה היא המצוה ובמצוה אין האשה בקיאה ועוד שכתב בבית יוסף (סימן תקפ"ה) להקל היכא שהמצוה קול או בדבור. ע"ש. בפרט שמרן השולחן ערוך (בסימן תרצ"ב) כתב סתם שיכול להוציא את אחרים גם אם הוא יצא ידי חובה ואע"פ שסמך על דבריו בקדוש מכל מקום איני מוכרח וכמו שכתב ועיין בספר ארץ אפרים (סימן י"ג בסוף התשובה). ע"ש.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0