שאל את הרב
print
אא
1. האם מגילה שיש בה גם יריעה עם עמוד אחד בלבד, מהודרת?
2. כשמרן (או״ח סימן ל"ב) לא הזכיר עם דין זקיפת הפרשיות בבתים את הדין שראש הפרשיות לימין הקורא כמ״ש הרמ״א, הוא משום שגם בלי זה התפילין מהודרות או שאפילו לכתחילה לא צריך והעיקר שזקופות?

הרב רחמים מאזוז

1. כיון שדין המגלה כמו הספר תורה בכל הדברים כמ''ש בשלחן ערוך אורח חיים (סימן תרצא סעיפים א' - ב'), ובספר תורה כתוב ביורה דעה (סי' רעב סעיף ג') אין עושין יריעה פחות משלשה דפין, ובדיעבד אפילו יש בה רק עמוד א' כשרה כמו שכתב שם בקול יעקב (אות ז') בשם הרבה פוסקים, ויש אומרים שכיון שנכתבה נחשב דיעבד, וי''א רק כשנתפרה היריעה ואז מותר לקרות בס''ת לכתחילה, כמבואר בקול יעקב שם, ולכן נראה שאינה נחשבת למהודרת, אבל לקרות ולקרות ולברך עליה כשרה. שוב ראיתי בחזון עובדיה למרן הגר''ע יוסף שליט''א הלכות פורים (עמוד רנא) שכתב ''ומותר לעשות לכתחילה יריעה של המגילה אפילו פחות משלשה עמודים''. ע''ש. ונראה כוונתו שלכתחילה כשר, אבל לא כתב דנחשבת למהודרת. כן נראה לי.
2. בדרך כלל הלכה שמובאת בבית יוסף בלי חולק והשמיטה מרן בש''ע, אי אפשר לומר שחולק בזה אלא שנראה לו שהדין פשוט או שנלמד מדין אחר. וכתוב כל זה באחרונים ומרן החיד''א ביוסף אומץ סי' כ''ט, ולכן נראה שהשמיטו כאן מפני שהוא פשוט. ולבדות מלבנו מחלוקת וכלל גדול אפושי פלוגתא לא מפשינן.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0