שאל את הרב
print
אא
לדעת הרב קאפח-לפי הרמב"ם, היתר מכירה אינו מועיל כלל וכך גם אוצר בית דין בשביעית. בכל אופן פסק שיש להתיר את כל הפירות מכיוון שהאיסור שביעית היא מדרבנן ויש להסתפק לגבי כל ירק ופרי אם באו מדרום לאשקלון או מצפון לעכו ואז ספק דרבנן ולקולא ולכן לא נאסר (קיצור הדברים).
האם אדם שמתארח אצל הנוהג לפי הרב קאפח בשנה רגילה ומוזג לו יין אוצר בית דין שלשיטתו אין בו שום קדושה - צריך אותו להיזהר לא לשפוך וכו' או שמכיוון שלמכבד אין בזה איסור אז גם הוא לא צריך לחשוש? מה לגבי השביעית עצמה - האם יכול להתארח אצלו ולאכול? שהרי מבחינת העושה אין בפרי קדושה והוא המכין אוכל ואז נותן לאותו אדם?

הרב רחמים מאזוז

עצם הסברא של הרב קאפח טעונה בירור, שהרי יודעים היום מאיזה מושב זה הגיע ורובא דרובא שייך בהם דין שביעית, ואיך אפשר לומר על ספק זה שהוא נגד הרוב ספקא דרבנן לקולא, וצריך לעיין בדבריו במקומם. אבל מי שאינו נוהג כן בודאי שיש לו להחמיר. ועיין בחולין קי"א ע"ב חס ליה לזרעיה דאבא בר אבא דליספי לי מידי דלא סבירא לי. וכבר האריכו בזה הפוסקים אם מותר לתת למי שמחמיר בדבר, מאותו אוכל בלי שיודיעו ועיין בש"ך יורה דעה סימן קכ"א ועוד. מי שמתארח אצל חברו, באכילת ירקות יש חשש (אא"כ יודע שעדיין יש מהירקות של ששית). ובפירות יאכל וישמור שלא יזרוק רק דבר שהוא מקולקל. ויש בזה אריכות בספרים שדנים בזה בענייני השמטה.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0