שאל את הרב
print
אא
האם בשום אופן אסור לכהן להיות ש"צ ולשאת את כפיו כשיש כהנים אחרים? השאלה נשאלת כיון שהכהן אצלינו הוא הראוי ביותר מכמה בחינות ולעתים אין אדם אחר שראוי ואעפ"כ הכהן מסרב כיון שאינו רוצה לפספס ברכת כהנים. יצויין שראיתי אדם מבוגר ז"ל מג'רבה שהיה ש"ץ והיה נושא תמיד את כפיו (בתיבה) גם כשהיו כהנים אחרים, האם כך היה מנהגם (לכאורה בניגוד למה שכתב השו"ע)?

הרב אהרן מאזוז

הן אמת שדעת הגאון פרי חדש ועוד, שאפילו אם יש כהנים אחרים מותר לשליח ציבור לישא כפיו באמצע תפילתו, אם מובטח לו שחוזר לתפלתו ולא יתבלבל,עיין בכף החיים (סימן קכח אות קיג,קיז). אבל להלכה העיקר כדעת מרן שדוקא כשאין שם כהן אלא הוא מותר, וכן הסכימו רוב האחרונים,עיין בכף החיים(שם). ולא שמענו אצלנו מנהג נגד זה. אמנם אצל האשכנזים יש נוהגים אחרת,ועיין בשער הציון (סי' קכח אות סד), אבל לדידן העיקר כמרן. ובנדון שלכם, אם יש אדם הראוי לשליח צבור, אף שהכהן עדיף, ימנו את האחר אך אם אין אדם הראוי לצליח צבור, יש לומר לכהן שיהיה הוא השליח צבור, וכיון שהוא עושה כן משום דלית ברירה ובאונס, הרי זה כאילו קייםמצות נשיאת כפים,כמאמרם ז''ל: החושב לעשות מצוה ונאנסולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה. ומ''מ אין לעשות כן תמיד, שלא יפסיד המצוה כל הזמן, רק מידי פעם, וביום שבת שיש שתי תפלות, יעלה שליח צבור באחת, ובאחת ישא כפיו,וכיו''ב.כנלע''ד.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0