שאל את הרב
print
אא
א. מה הדין בגיסה <אשת אח> מה הגדרים בהלכה שמותר לדבר איתה לצחוק איתה או משהו כזה?
ב. קראתי באחד מהספרים על צניעות שחיבר אחד מבני דורינו שכתב שנגיעה בין אח ואחות אסורה בהחלט. האם כך הלכה, הרי הרמב"ם והשו"ע פסקו שחיבוק ונישוק זה מנהג מכוער, אז דבר ראשון לא אמרו שזה אסור, וגם אם כן אבל אמרו שאסור דווקא חיבוק ונישוק אבל לא אסרו נגיעה בכל גווני? ודאי שאני לא מדבר על נגיעה של חיבה ח"ו.

הרב משה שטר

א. אותם הגדרים כמו באשת איש שאינה ממשפחתו. אסור לצחוק ולדבר עמהן דברים בטלים וסיפורים וכיו"ב. ולגבי אמירת "שלום" בלבד יש מחלוקת בין פוסקי זמננו שיש אוסרים ויש מתירים, ועיין להגר"ש משאש בשו"ת שמש ומגן ח"א (אה"ע סי' יח) שסיים שהכל לפי הענין ומה שהוא אדם, שאם מרגיש בעצמו שעי"ז יתעורר בו יצר הרע ודאי שחובתו להרחיק עצמו מזה ואפי' אמירת שלום לא יאמר.
ב. הגרי"ש אלישיב שליט"א בספר קובץ תשובות ח"ב (סי' כ) התיר נתינת יד לאחותו שלא ראה אותה הרבה שנים. ע"ש. וכן כתב להתיר גם בשו"ת משנה הלכות ח"ד (סי' קפו). וטעמם משום מה שכתב כבודו דלא אסר מרן בש"ע אבן העזר (סי' כא סעיף ז) אלא חיבוק ונישוק שהם מצד עצמם מעשה דחיבה אע"פ שאין לו הנאה כלל מ"מ הרי זה מגונה, משא"כ לחיצת יד דרך כבוד בלבד דרשאי. מ"מ נראה שלא יעשה כן בקביעות אלא דוקא במקום דוחק גדול כגון שלא ראה אותה הרבה שנים וכמ"ש לעיל בשם הגרי"ש בקובץ תשובות שלא חלילה יבואו לידי קלות ראש ע"י זה שיגעו תדיר אחד בשני.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0