שאל את הרב
print
אא
מנהגנו להוסיף בתפילת מוסף של ראש חודש בשנה מעוברת: "ולכפרת פשע". העירו לנו שמרן הרב עובדיה יוסף שליט"א כותב בהלכות חנוכה (עמ' ש"ו) לומר: "ולכפרת פשע" עד ר"ח ניסן (בשנה מעוברת). לאחר עיון שמרן הביא פוסקים רבי משה פינשטיין, משנה ברורה, ר' יוסף שוורץ ועוד פוסקים ובכללם רבי חיים פלאגי לומר עד ר"ח ניסן. ולאחר עיון בכף החיים (סימן ל"ד הלכה ג') אומר: "ראה זה חדש דבשנת העבור במוסף יאמר למחילת חטא ולסליחת עוון ולכפרת פשע" (כמו שכתבתי בספר תוכחת חיים, פרשת שמות דף י"ח עמוד א') ושם נכתב גם במוסף ר"ח של שנת העבור למחילת חטא ולסליחת עוון ולכפרת פשע יע"ש. גם משם מובן שלא הוגבל עד ר"ח ניסן.

הרב אדיר כהן

אם עיינתם בספר כף החיים להגר"ח פלאג'י, לא ידעתי איך לא המשכתם את סוף הסעיף, שכתב שבספר נוהג כצאן יוסף כתב לומר כן עד אדר דוקא, ושבספר אדני פז כתב שהוא עד ר"ח ניסן. וחלילה מלחשוד באבי הבקיאים מרן הגרע"י שכתב משמו דברים שלא היו.
והנה אם שואל על מנהגנו בחו"ל, עיין למוה"ר הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל בשו"ת מגיד תשובה ח"ג (קונטרס משיב אמרים סימן ד') שכתב: אנו מעולם לא שמענו על זאת ולא ראיתי מי שכתב על זאת מרבני הספרדים דבעוב"י תונס וטריפולי ומרוקו ואלג'יר וכו' ועל כיוצא בזה נאמר עושה חדשות בעל מלחמות וכו' לכן הנכון לאחוז כל אחד במנהגו. עד כאן. ועיין עוד בשו"ת לב חנון חלק א' (סי' כ"ז – כ"ח) ובשו"ת רביד הזהב ח"א (חאו"ח סי' י"ח – י"ט) באורך. ומכל מקום בדור האחרון נהגנו להוסיף תיבות אלו ע"פ דברי הרב בן איש חי (שנה ב' פרשת ויקרא סעיף י"ט). וכיון ששם מבואר מהסתמות שהוא כל השנה, כך אנו נוהגים (כך שמעתי ממור חמי הגאון רבי רחמים מאזוז נר"ו). ועיין במשנה ברורה עם הגהות איש מצליח חלק ד' (סימן תכ"ג) שכתבו בפשיטות שמנהג הספרדים לומר ולכפרת פשע כל השנה, והעירו על דברי החזון עובדיה. ולא ידעו שאין זה מנהג פשוט, ואבותינו בתוניסיה ובשיבותיה לא נהגו בזה כלל.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0