שאל את הרב
print
אא
במסכת כתובות (דף ג:) "ואיכא נמי כוהנות" ופרש"י "שנאסרות על בעליהן אף באונס". הכוונה משום שנעשות זונות. והרי "אין זונה אלא הנבעלת לפסול לה" (יבמות סא.) והרי בעילה לגוי אינה אסורה מן התורה משום לא תתחתן בם אלא דרך אישות ולא דרך זנות כמבואר במסכת עבודה זרה (לו:) והרי כאן מדובר שהם נבעלות דרך זנות להגמון. והרי לפי ר"ת בתוס' כתובות שם, לכאורה אין איסור אשת איש להבעל לגוי כמו שכתוב בתוס' שאין חייבים מיתה על בעלית מצרי כי ביאתו אינה ביאה. א"כ שאלתי - לפי ר"ת (מובא בתוד"ה "ולדרוש"' כתובות ג:) שאין איסור אשת איש להבעל להמון ואף אין איסור "לא תתחתן בם" להבעל לגוי דרך זנות (ע"ז לו:) למה כוהנות שנבעלות להגמון נאסרות על בעליהן הרי לא נעשות זונות כי אין זונה אלא הנבעלת לפסול לה והרי ההגמון לא פסול בין מצד לא תתחתן בם כי זה דרך זנות ובין מצד אשת איש לפי ר"ת שהרי לר"ת ביאת עכו"ם אינה ביאה ולא חייבים על ביאתו מיתה.

הרב אדיר כהן

הלכה פסוקה בידינו בשלחן ערוך אבן העזר (סימן ו' סעיף ח'): אבל הנבעלת לאחד מאיסור לאין וכו' וא"צ לומר למי שהיא אסורה לו משום ערוה או לכותי ועבד, הואיל והיא אסורה לינשא לו הרי היא זונה. ע"כ. ומקורו להדיא מהגמרא ביבמות (מ"ה ע"א).
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0