שאל את הרב
print
אא
בנוגע לקריאת פרשת זכור שקוראים כל שנה בשבת לפני פורים על-סמך הפסוק "נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אובד" שממנו לומדים ששכחה היא לאחר י"ב חודשים (כפי שכתבו המהר"ם שיק ומהר"י פיק המובא בשו"ת תורת חסד), איך לימוד זה מסתדר עם העובדה שבין קריאת פרשת זכור בשנה X (באדר) לקריאת פרשת זכור בשנה X+1 (באדר-ב'), כאשר X+1 היא שנה מעוברת, יש הפרש של י"ג חודשים? ואע"פ שחודש אדר-ב' נקרא עדיין החודש השנים-עשר, בפועל עברו י"ג חודשים.
ואמנם על פי זה הביא המהר"ם שיק חידוש בשם החתם סופר שמהסיבה הנ"ל בשנה X(השנה שלפני השנה המעוברת) ראוי לכוין בקריאת פרשת כי תצא, כדי לצאת ידי חובת מצות זכרון מעשה עמלק, אולם לא ראינו שספרי ההלכה (ילקוט יוסף) וכדומה מציינים "עצה" זו לכלל הציבור בשנה X הנ"ל, אלא רק למי שלא יצא ידי חובה בקריאת זכור לפני פורים.

הרב עוזי מיימון

אפשר משום דיש ספק ספקא שמא מצוות אין צריכות כוונה אז קוראים פרשת כי תצא ויוצאים, ושמא כמאן דאמר מצות זכור מדרבנן, ובדרבנן אזלינן לקולא גבי כוונה. ועוד יש לומר כיון דהמצוה היא עיקרה לזכור, אפילו דאמרינן בספרי זכור בפה לא תשכח זה בלב, וסוף סוף אין שכחה שלא עובר י"ב חודש בלי להזכיר למחותו. ורחמנא אמר לא תשכח, ואינו שוכח. אבל לזכור בפה כל שנה לא נאמר.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0