שאל את הרב
print
אא
בבתי מלון, האם מותר להוציא מפתח מחדרו או מהלובי ולנותנה לקבלה [פ' השומר מפתחות] או להפך, וכן להוציא דברים מחדרו לחדר חבירו, וכן לצאת למקומות שאין להם תקרה

מרן ראש הישיבה

נראה שיכולים להוציא מחדר לחדר ולמסור המפתח לקבלה וכיוצא, וכמ''ש מרן (בסי' ש''ע ס''ב) בעל הבית שיש לו הרבה בתים בחצר והשאילן או השכירן לאחרים ויש לו בכל אחד מהם דברים שאינם ניטלים בשבת מחמת כובדן או מחמת איסור וכו' נעשו כלם כאורחים אצלו. ולפיכך גם הם מותרים להוציא מבתיהם לחצר אף על פי נתנו עירוב. ע''ש. והכא נמי (פירוש: וכאן במקרה זה, גם כן) יש מטות ושלחנות ומנורות וטלויזיות וכו' בכל החדרים, ואין לומר דשמא (פירוש: שאולי) בעל הבית הגוי יוציא אותם מהחדרים ולא יהיה לו בהם תפיסת יד הא ליתא (פירוש: זה אינו נכון)דבודאי לא יוציא, דאדעתא דהכי (פירוש: שעל דעת כן) משכירן. ועוד דמסתמא אין נשארים השוכרים יותר משלושים יום ובזה מותר בכל גוונא (פירוש: מקרה) כמ''ש הכה''ח אות ט' (וע''ע באות י''ג). ועיין בביאור הלכה ר''ס שפ''ב דלא מצינו שעכו''ם בא להחמיר יותר מישראל ע''ש. ולהוציא למקומות שאין בהם תקרה - אם הם באמצע הבנין מותר, ואם הם מחוץ לבית מלון נראה דאסור.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0