שאל את הרב
print
אא
הגמרא בבכורות (דף ג'.) דנה וכמה תהא שותפות של עכום פוטרת מן הבכורה ומתרץ ר' הונא אפילו אוזנו מתקיף לה ר"נ וכו'. והגמרא מביאה שני תירוצים של ר חסדא ורבא דבר שעושה אותה נבילה ודבר שעושה אותה טריפה.ורש"י מפרש שכיון שזה דבר שחיות הבהמה תלוי בו הוי כאילו ''כוליה בהמה דעכו"ם'' ולא הבנתי למה כוונתו, דהרי לא בעינן שיהיה כוליה דעכו"ם כדי ליפטר מן הבכורה אלא אפילו מקצת של הגוי זה כבר פוטר דהרי דרשינן ''כל בכור בישראל'' עד שיהיה כולו של הישראל.אני מתחבט בזה כבר הרבה זמן אודה לכם אם יש לכם תשובה ברורה בזה. יישר כח עצום על ההשקעה שלכם באתר. הוא פשוט נפלא.

הרב אליהו מאדאר

שאלה יפה, ונראה ביאורו, שיש חילוק בין אם הגוי שותף בבהמה בסתם שבזה אפילו אם שותף רק באחד מאלף מקרי שותף ופוטר, דלאו כוליה דישראל, והטעם משום שאפשר שהוא שותף בלב או בריאה מקום שהוא חיות הבהמה. לבין אם הוא שותף באבר מסויים דוקא, שבזה הצריכו בגמרא למאן דאמר אבר חשוב שהחיות תלויה בו, דאם לא כן אינו נקרא שותף בבכור, שהבכור הוא בהמה חיה, וכיון שאפשר לחתוך אבר זה ותחיה, נמצא שהבכור כולו של ישראל, דאבר זה הנוסף על החיות, אינו חלק מהבכור עצמו. וחילוק זה מוכרח בגמרא ומבואר בדברי מרן הבית יוסף (יורה דעה סימן ש"כ) ובדברי הש"ך (שם סעיף קטן ג').ע"ש. ומעתה דברי רשי מבוארים, דהא דאמרינן עד שיהא כולו של ישראל, הוא משום דאם יש לגוי שותפות בו, נמצא שחיותו באה גם מכח הגוי, ובעינן שהחיות כולה של ישראל.ומה שכתב רשי שכשהוא שותף באבר חשוב, הוי כוליה דגוי, אין כונתו שכדי לפטור צריך שכל הבהמה תהיה של הגוי, אלא רצונו לומר, שבזה יש חלק לגוי בכל הבהמה, שאי אפשר לומר לו תיקח אבר זה ותניח הבהמה ותחיה, וכיון שאי אפשר, הוה ליה כאילו הוא שותף בכל הבהמה בסתם, שבזה פוטר מבכורה, מטעם דבעינן כיליה דישראל.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0