שאל את הרב
print
אא
בספר טהרת הבית חלק א' של הרב יצחק יוסף עמוד קג, בדיני פרישה סמוך לווסת סעיף טו.נרשם "...אשה שאין לה וסת קבוע אף על פי שהיא צריכה לחוש לראייתה האחרונה, אם חל זמן טבילתה בלילה של זמן הוסת האחרון, מותר לה לטבול ולשמש עם בעלה " . שאלה ? לא ברור לי מדוע הרב מתיר לשמש, הרי יכול להיות שאדם המשמש עם אשתו בזמן עונת הווסת יכול להגיע לאיסור כרת מבקש הבהרה להלכה. ובנוסף בעמוד קיג סעיף יז "אשה שיש לה וסת קבוע מליל חמשה עשר לליל חמשה עשר...מותרת לטבול ולשמש עם בעלה " שאלה ? גם כאן ישנו מצב שהאדם עצמו יגיע לאיסור כרת.האם מותר לקחת סיכון בספק איסור כרת כדי לקיים מצוות עונה ? מבקש הבהרה

הרב רחמים מאזוז

ספר טהרת הבית אינו להרב יצחק יוסף נר"ו, אלא לאביו מרן הגאון הראש"ל רבנו עבדיה יוסף נר"ו, וההלכות שבספר למעלה הן תמצית ההלכה היוצאת ע"פ המקורות והפוסקים המבוארים בארוכה בהערות "משמרת הטהרה" ולכן להבין טעם כל דין יש לעיין במקורות, ומשם בארה ועכ"פ אבאר בקצרה טעם הדין. א.פרישה בעונת הוסת לדעת רוב הפוסקים אינה מן התורה, אלא מדברי חכמים ואע"פ שצריך ליזהר בהם ביותר, מ"מ נחלקו הפוסקים אם הקילו בה בליל טבילה, ודעת רוב האחרונים להחמיר וכן עיקר. מ"מ ס"ל למרן הרש"ל נר"ו דהני מילי בעונת וסת קבוע דחמיר טפי ויש בו חשש יותר, מה שאין כן בוסת שאינו קבוע דקיל טפי, התירו בליל טבילה, וכיון שעושה כן למצוה, לא יאונה לצדיק כל און, ולא יבא לידי מכשול, ואכמ"ל. 2. ואם תמיד חל ליל טבילתה בליל עונת וסתה, כתבו האחרונים להקל לה, דכיוון שהאיסור מדברי חכמים, אינו מסתבר שמשום זה יאמרו חז"ל שאשה צריכה להתגרש מבעלה לגמרי, ולכן כתבו להקל לשמש, וכנ"ל שלא תצא תקלה מתחת ידו, כיון שעושה למצוה, ופקדת נוך ולא תחטא. זהו בקצרה ועיין באורך שם.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0