שאל את הרב
print
אא
למדנו שנקב כונס משקה פוסל את הכלי, ומוציא משקה אינו פוסלו, ואם הוא למטה מרביעית - כתב המשנה ברורה שראוי להחמיר אפילו בנקב מוציא משקה.
רציתי לדעת מהו המודד לנקבים אלו שהרי נקב קטן אפשר שלא יוציא מים כלל, ותלוי בכמות המים שעליו כלומר שמעל לנקב אם יוציא, ואם המודד למוציא משקה הוא כשממלאים את הכלי במילואו אפשר שיוציא משקה, אמנם אם המודד הוא כשממלאים אותו עד הנקב בלבד לא יוציא משקה בכלל, והמשנה ברורה אמר שראוי להחמיר שלא ליטול בנקב מוציא משקה אם הוא למטה מרביעית, והסביר בשער הציון שלסמ''ג נקב זה פוסל הכלי מפני שאינו מחזיק רביעית, והנה אם המודד הוא כשממלאים את הכלי הרי אפילו אם הנקב למטה מרביעית כלי זה יחזיק רביעית ומדוע אמר דאינו מחזיק רביעית כשהנקב פחות מרביעית.

הרב רחמים מאזוז

המודד שכשממלאים הכלי מים ומניחים אותו בתוך כלי גדול ממנו שהוא יבש אם הוא מוציא מים, אינו פסול, ואם הנקב למטה בפחות מרביעית, אע"פ שיכול ליטול ממנו שכשהוא מלא, כי לא ממהר לצאת. אבל אם נניח אותו בתוך הכלי ויוציא מעט כל המים עד שישאר בפחות מרביעית זה פסול ואינו חשוב כלי. העיקר אם יש עליו שם כלי, ובאופן זה אינו נקרא כלי. ולא שאנחנו חוששים אולי לא ישפוך רביעית על ידיו. ולכן אם הנקב למטה מרביעית פוסל. ויש מחמירים גם אם הנקב למעלה מרביעית וכמו שכתב הרב כף החיים שם אות ט' ולכן לכתחילה לא יכנס בספקות.

שאלת המשך:

ברצוני להסביר שוב את השאלה ביתר ביאור, ואי''ה תסבירו לי הענין יותר טוב.
יש מציאות כשיש נקב קטן בכלי אז המים כשהם בגובה הנקב או מעט יותר אינו מוציא מים כלל אפילו ישארו שם המים לעולם ועד, משום שאין מספיק לחץ של מים על הנקב ולכן אינו מוציא משקה. אבל אם ממלאים הכלי על למעלה אז מחמת הלחץ של גובה המים יוצאים המים, אמנם כשיגיעו המים לגובה של סנטימטר מעל הנקב לא יצאו עוד מים מן הנקב.
וא''כ אפשר שיהיה נקב בכלי למטה מרביעית, וכשממלאים את הכלי הוא מוציא משקה, אבל בפועל הכלי מחזיק רביעית, דהיינו כשירדו המים עד גובה סנטימטר מעל הנקב לא יצא אפי' טיפת מים נוספת, ושם אם הוא שיעור של רביעית הרי יימצא שיש נקב למטה מרביעית וחשיב הנקב מוציא משקה משום שכשממלאים הכלי הוא מוציא משקה ובכל זאת הכלי מחזיק רביעית לעולם ועד, ואפילו יניחו אותו כך שנה תמימה יחזיק רביעית משום שאין מספיק לחץ של מים על הנקב ולא יצא מהנקב אפילו טיפה, ורק כשהכלי מלא הוא מוציא אבל כשיש גובה כסנטימטר מעל הנקב אינו מוציא כלל.
וא''כ איך כתב המשנה ברורה שנקב למטה מרביעית פסול משום שאינו מחזיק רביעית הרי יש נקב למטה מרביעית ובאמת הכלי מחזיק רביעית אע''פ שהוא נקב מוציא משקה דכשממלא את הכלי הוא שפיר מוציא משקה.

הרב רחמים מאזוז

עכשיו השאל ברורה, והנה לדברי כבודו גם אם הנקב בתחתית הכלי צריך להכשיר, כיון שבשעה שאני ממלא אינו יוצא המים תיכף ובינתים יש כמה רביעיות ולמה לא תועיל הנטילה? והתשובה לא מפני שזה חסר רביעית אלא כך קבעו חכמים כל כלי שאינו מחזיק רביעית מעצמו אלא על ידי איזה תחבולה אחרת (מפני שאין לחץ, או שלא הספיק לצאת, או סיבה אחרת כמו בסעיף ג') לא חשיב כלי. ולא משנה שעכשיו ישים רביעית על ידיו או אפשרות אחרת שכתב בביאור הלכה.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0