שאל את הרב
print
אא
בסידור איש מצליח לא הוגהו התיבות נקדישָך ונעריצָך מפני שגם בתנ"ך קיימת הסיומת  ָךְ בפעלים (כגון אשר צוָּךְ). אז למה גם הוגהו בברוך שאמר הלשונות נהללך ונגדלך ונשבחך ונפארך ונמליכך. הלא גם הם פעלים?

הרב אמיר דאדוואנד

נכון. אמנם גם בפעלים על פי רוב ניכר (למעלה מתשעים אחוז) כ"ף הכינוי לזכר מנוקדת בקמץ, וא"כ יש לנו ללכת ע"פ הרוב. ורק בתיבת "נקדישך ונעריצך" כיון שפשט המנהג לומר כל הציבור בקול רם בכ"ף שוא אין לשנות המנהג, הואיל ומצינו כן בתנ"ך, מה שאין כן בברוך שאמר שאין בזה מנהג מפורסם.

שאלת המשך:

הנה התשובה מאד תמוהה בעיניו לאחר המחילה. לפי דברי הרב נקדישך ונעריצך בקמץ שוא, הוא דבר מורגל בפי הציבור, ואילו נהללך ונגדלך ונשבחך ונפארך ונמליכך, הוא לא דבר מורגל בפי הציבור, ואין הקהל כולו שר אותו ביחד בשבתות וימים טובים אצל רוב הקהילות. אתמהה. וגם שמורגל בפי כל אחד ואחד לומר כל יום ברוך שאמר, מה שאין כן נקדישך שלפי מרן רק הש"ץ אומר, ויש עדות שנהגו כן (כך כותב הרב לוי נחום בסידור עוד אבינו חי בשם מנהג לוב), ולפי זה באותן קהילות צריך לשנות את הנוסח לנקדישְךָ. אתמהה.
ועוד שדווקא הברוך שאמר היא הוכחה לכלל של מרן ראש הישיבה שבפעלים אפשר לומר קמץ שוא, שהרי הנוסח בסידורים הישנים תואמים את הכלל: ובשירי דוד עבדְךָ (כך הנוסח בסידורים הישנים), נהללָך, ונגדלָך ונשבחָך ונפארָף ונמליכָך, ונזכיר שִמְךָ. לא נפלא הדבר שזה תואם את הכלל שגילה מרן ראש הישיבה, שנשלח לו יד?
מפני כל זה חשוב לי לדעת אם תשובה זו היתה תשובה של הרב דאדוואנד נר"ו מדנפשיה או שהיא דעתו של מרן ראש הישיבה. אם האפשרות הראשונה היא הנכונה, אבקש מאד לדעת מהי דעת מרן ראש הישיבה שליט"א.

מרן ראש הישיבה

יש עוד כזה (מובא בלחם הביכורים) ששינו את הכל ע"פ הדקדוק חוץ מנקדישָךְ ונעריצָךְ "כי נפל עליהם פחד המנהג" (כן כתב בלחם הביכורים). היעב"ץ שינה גם נקדישְךָ ונעריצְךָ, ולא רצה לקבל הטענה שבפעלים זה שונה. כי באמת אין בתנ"ך רק 6-7 פעלים שבאו יוצאים מן הכלל. והחיד"א (בשו"ת יוסף אומץ סימן יו"ד) כעס מאוד על האומרים נקדישְךָ ונעריצְךָ לכן אנו מתחשבים בדעתו בזה דוקא.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0