שאל את הרב
print
אא
1.קראתי שמו"ר לובש תכלת רק בשבת.וקשה לי,אם זה מצות עשה - מה החילוק בין שבת לחול? 2.אדם שהתנדב כסף לביהכ"נ כשעלה לתורה,מתי עובר על "בל תאחר"[וברמב"ם -לא הבנתי, שלכאורה סותר עצמו,בין ספר המצוות להלכות מעשה הקרבנות ,שפעם כותב זמן של ג רגלים , ופעם-ג רגלים כסדרן[ראה ר"ה ד],ועוד הסתפקתי,שהוא ז"ל כתב שעובר בעשה אחר רגל אחד [כמובא בגמ' שם] והשאלה אם זה שייך גם לענין צדקה,שהרי זה נלמד מ"והבאתם שמה" -שלא שייך בצדקה, ואולי עובר מיד- שביהכנ"ס לפניו- וכמו שנאמר שם בג'מ לגבי עניים?

הרב רזיאל כהן

א) מרן ראש הישיבה נר"ו ביאר טעמו בירחון אור תורה האחרון (אד"ב תשע"א סי' פ"ו אות ג') כדי שלא יראה הדבר כחובה גמורה ויוציאו לעז על הראשונים. ועוד מי יודע אם זו המלה האחרונה. עכ"ד. ויש לו עוד טעמים. ואכמ"ל, ב) מבואר בטור ובש"ע (יו"ד סי' רנ"ז ס"ג) שעל צדקה לא נאמר הדין של ג' רגלים, אלא צריך ליתנה מיד, שהרי עניים מצויים לו כל שעה (ומקור הדין בגמ' ר"ה ו.). וע"ש בהגהת הרמ"א. ונראה דהוא הדין לצדקה של בית כנסת שיש לו הוצאות שוטפות, וכמו שנזכר צד זה בדברי השואל. ואם בשעה שהתנדב אמר "בלי נדר", לא שייך בזה בל תאחר, אבל ראוי לשלם בהקדם, כדי שלא ישכח ח"ו.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0