שאל את הרב
print
אא
יש להודיע בשער בת רבים על אותם טועים שעוברים על איסור לא תלבין את פני חבריך ברבים ובמו עיני ראיתי זאת בחושבם שהם יודעים הלכה ואני מדבר על אלה שבאים לאולמות ומבקשים מהמלצר שאינו שומר תורה ומצוות בקבוק יין וכאשר הוא מביא להם את הבקבוק פתוח, אזי אומרים לו אסור לנו לשתות ממה שפתחת תביא בקבוק חדש ואנו נפתח אותו, ובכך מלבנים את פניו ברבים וטוב שהיו משליכים את עצמם לאש וגם אם באמת היה אסור עדיף לעבור על איסור דרבנן ולא על איסור דאוריתא של הלבנה ברבים. ואם רוצים יעשו זאת בחוכמה לפני שמביא להם ויסבירו לו בטוב טעם ולא רק יבקשו למלאות את בטנם במשקאות. וקל וחומר בנו של קל וחומר שאין שום איסור בזה שמחלל שבת [וה"ה לגוי שאינו עובד ע"ז] יפתח בקבוק יין. כמו כן אם כבר מזג, אזי, רק מה שבכוס נאסר ולא מה שבבקבוק..ולא כמו בורים שחושבים את עצמם ליודעי הלכה ומבזים מלצרים ברבים ורק בגוי נוצרי שעובד עבודה זרה שייך הדין ניצוק כחיבור ואסור לשתות מה שבכוס ומה שבבקבוק אבל גם אם נוצרי מוליך בקבוק פתוח ולא משכשכו אין בכך איסור והוא הדין כאשר הוא פותח בקבוק אין בכך שום שיכשוך...ורק אם משכשכו או נוגיע בו בידו נאסר ומכאן אני שולח הודעה לבני התורה שיש ללמוד את ההלכות מתוך השולחן ערוך עם מפרשיו ולא להסתפק בקצורים דוגמת הילקוט יוסף או שש"כ וכדו', מפני שכאשר לא לומד את הדין מהמקור אזי מסלפים דברים או מבינם אותם שלא כהלכה...ילקוט יוסף ודומיהם מיועד לחזרה או לנשים ועמי ארצות שאין בכוחם לעיין

הרב רחמים מאזוז

הכותב נותן מוסר לקוראים בלי שום אסמכתא ומקור לדבריו. ואם הוא מודה שמה שמזג בכוס נאסר, מנין לו שאינו אסור כשהוא פותח את הבקבוק, הרי יתכן שכשהוא פותח ישכשך (דהיינו שמנענע את היין) אע"פ שאינו נוגע בו. אלא שיש לומר שאין זה נחשב שכשוך, כיון שזה נענוע כל דהו. ועוד שכל איסור שכשוך הוא רק בנוצרי עובדי ע"ז, ומחלל שבת שדינו כמו ישמעאל, אין בו משום שכשוך, וכמ"ש הרב משחא דרבותא ח"ב (סימן קכ"ד). וע"ע בשו"ת יביע אומר ח"א חיו"ד (סימן י"א אות כ"א-כ"ב) דמסיק שאין לאסור רק היין שבכוס ולא מה שנשאר בבקבוק. ועכ"פ בודאי שאסור לפגוע בשום יהודי, וצריך מתחילה לומר לו להביא הבקבוק סגור. ואם פתח ושפך לכוס, אע"פ שלא צריך לביישו, מ"מ צריך לקום מיד לשפוך היין שלא לגרום מכשול לו ולאחרים.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0