שאל את הרב
print
אא
ידוע שאדם שמתחתן נמחקים לו כל העברות. א)האם גם לכלה נמחקים העברות? ב)האם נמחקים גם עברות שבין אדם לחברו? שמעתי פעם בשיעור תורה שאם בחור ובחורה יוצאים והכל הולך חלק בינהם וזה זיווג מהשטן וצריך לעשות איזה מריבה בינהם קטנה שהכל לא ילך חלק. ג)האם זה נכון?אדרבה אם זה הולך חלק יכול להיות שזה יהיה יותר טוב. ד)אם זה נכון מה המקור לכך? ה) אבא שאומר לבן שלו לצאת מהישיבה ביום שישי לעבוד איתו בחנות האם הוא צריך להתנגד לזה?

הרב יהונתן מאזוז

א) לדעת רמזי הרוקח (פרשת נצבים) ותשב"ץ קטן (סימן תס"ה) ומהר"י מינץ (סימן ק"ט) ומט"מ (הכנסת כלה אות ב') ומהר"ש סיריליו על הירושלמי (ביכורים פ"ג ה"ג) וא"ר (סי' תקע"ג) וגור אריה למהר"ל מפראג (וישלח ל"ו ג') וסידור היעב"ץ (דיני ברכות האירוסין) וקדושת לוי (סוף הדרשה לשבועות) ועוד, הכלה נמחלין עונותיה. אמנם מדברי החת"ס עה"ת (פרשת וישלח) ועוד משמע שדוקא לחתן. וע"ע בילקוט יוסף חלק שובע שמחות וש"ע המקוצר ח"ז (עמוד פט). ב) מסתבר שלא, דלא עדיף מיוה"כ. וכ"כ בזרע חיים (סימן כ"ג) להגרי"ח סופר שליט"א. ג) איתא במסכת שבת (דף ק"ל ע"א) ליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא, דהיינו בכל חופה יש מריבה. וכתב בשו"ת מהר"י מברונא (סימן צ"ג) שנגזרה גזרה שתהיה פורענות כל שהיא, ולכן נוהגים להתענות. ע"ש. ד) ספר החופה והנישואין של הרב אהרן זכאי (עמוד 44). ה) מן הדין יכול הבן להתנגד לעבוד, שאין בזה מצות כיבוד אב ואם לעבוד בחנם. ומ"מ שורת דרך ארץ להתנצל כהוגן או לעבוד שם וישמור מאד על עיניו וה' יעזרהו.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0