שאל את הרב
print
אא
לפני הקידוש בערב שבת שמנו לב כי כבל הפלטה לא חובר לשקע, מה האפשרויות ההלכתיות העומדות לרשותינו במצב זה, לרבות שימוש בילד קטן או גוי או העברה לפלטה של השכנים (לדוגמה : לשים על פלטה ולדאוג צמוד שהסיר לא יגיע לחום שהיד סולדת בו תוך נגיעה ישירה בסיר) או שילוב ביניהם, יש לציין כי הסירים כבר התקררו מאז הבישול. מבקש לחלק התשובה, אם רלוונטי, במצב שהאוכל מבושל כל צורכו או עדיין לא.

הרב אהרן מאזוז

א) הדבר פשוט שאסור לחבר את הפלאטה לשקע אפילו ע"י גוי, כיון שיש בזה איסור תורה שמבעיר את הפלאטה, וכל שכן שלא לעשות כן ע"י ילד קטן. ב) מותר להעביר את הסירים לפלאטה של השכן ע"י גוי אף שהם צוננים, ואפילו אם עדיין לא התבשלו כל צרכם, ובתנאי שנתבשלו לפחות חצי בישול. והטעם שבאופנים אלו יש אומרים שאין איסור בישול. ולכן אף שלמעשה יש להחמיר בזה שכל שנצטננו הסירים או שלא נתבשלו כל צרכם יש בהם משום בישול, מ"מ ע"י גוי יש לסמוך על סברות המקילים בזה (עיין מנוחת אהבה ח"א פרק כ"ט סעיף ח'). ג) אסור להעביר את הסירים לפלאטה של השכן ע"י קטן כל שאין הקדרות רותחות, וכ"ש אם לא נתבשלו כל צרכן, שכל שאסור לגדול יש לאסור לקטן אפילו בדבר שנחלקו בו הפוסקים (עיין מנוחת אהבה חלק א' פרק כ' סעיף ד'). ד) דבר שיש בו משום בישול אסור להניחו במקום שיכול לרתוח גם אם משגיח עליו שלא ירתח. ומ"מ במקום צורך גדול כמו בנדון זה אפשר להקל בזה אם עומד על המשמר שלא ירתחו הסירים (עיין הליכות עולם ח"ד עמוד סג ומנוחת אהבה ח"ב פרק י' הערה 15). אמנם בכל אופן נכון שלא להניח את הקדרות על הפלאטה ממש, אלא יניח כיסוי של סיר וכיוצא ועליו יניח את הסירים, שלדעת מרן ראש הישיבה שליט"א אסור להניח בשבת שום דבר על גבי הפלאטה ממש.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0