שאל את הרב
print
אא
כתוב במסכת סוכה דף י' ע"ב כך: "אמר רב יהודה אמר שמואל מותר לישן בכילה בסוכה אע''פ שיש לה גג והוא שאינה גבוהה עשרה " וממשיכה הגמרא למטה יותר לכתוב כך: אמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל הישן בכילה ערום מוציא ראשו חוץ לכילה וקורא קריאת שמע מיתיבי הישן בכילה ערום לא יוציא ראשו חוץ לכילה ויקרא קריאת שמע הכא במאי עסקינן כשגבוהה עשרה" וכותב רש"י: וקורא קריאת שמע. דכיון דלאו אהל הוא לא אמרינן למקום שרובו שם ראשו נזרק וליתסר משום לא יראה בך ערות דבר אלא הרי הוא כמוציא ראשו חוץ לחלוקו: וכתוב בטוש"ע א"ח סי תרכז סעיף ב כך: סימן תרכז - דיני הישן בסוכה, ובו ד' סעיפים א. (צריך לישב באויר הסוכה). הישן תחת המטה בסוכה אם היא גבוה עשרה טפחים לא יצא: ב. הישן תחת הכילה בסוכה אם אינה גבוה עשרה טפחים או שאין לה גג רחב טפח יצא: כתוב בילקוט יוסף כך: א יזהר להיות צנוע כשלובש או פושט את בגדיו, ולא יאמר הנני בחדרי חדרים ומי רואני, כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. וכל שדרכו להיות מכוסה ינהג בצניעות שלא יתגלה, מפני כבוד ה'. וימהר לקום בזריזות וללבוש בגדיו. וקטן שהוא בר הבנה יש להרגילו עוד מקטנותו להתלבש בצניעות. [ילקו''י הל' השכמת הבוקר, מהדורת תשס''ד, עמ' רז. ושם בהערה גדר הצניעות באנשים]. ב אפילו במקום שאי אפשר שלא יתגלה מבשרו, כגון בבית המרחץ, או כשרוחץ בנהר או בים, ישתדל כפי יכולתו שלא ילך בגילוי הגוף שלא לצורך, ויזהר לפשוט וללבוש הבגדים, סמוך למקום שמתרחץ בו כמה שאפשר. [ילקו''י השכמת הבוקר תשס''ד, עמוד ריא]. ע"כ המקורות ומכן לשאלה: בגלל שכתוב:"וכל שדרכו להיות מכוסה ינהג בצניעות שלא יתגלה, מפני כבוד ה'." אנחנו בישיבה נוהגים להחליף בגדים מתחת לסמיכה, ובגלל שהמיטה שלי גבוהה וזה לא נוח אני מחליף בגדים במקלחת כמו מה שכתב בילקוט:"ויזהר לפשוט וללבוש הבגדים, סמוך למקום שמתרחץ בו כמה שאפשר." ששם מותר לפשוט הבגדים וכך אמר לי הרב שאם קשה לי בגלל גובהה המיטה שאני אחליף בגדים במקלחת.... ואני רוצה לשאול בעקבות המקור ממסכת סוכה והטור... אם כילה פחות מעשרה טפחים נחשבת כמו חלוק כפי שכתב רש"י:הרי הוא כמוציא ראשו חוץ לחלוקו" אם אני אשיג מחיצה גבוהה שתסתיר את גופי בזמן שאני עומד בהנחה שרק הראש יראה.. והיא תהיה רחוקה מגופי פחות מעשרה טפחים, האם אני אוכל להחליף ככה בגדים בחדר?וזה יחשב כחלוק?למרות שזה לא מעליי כמו הכילה, אלא מולי כך שאני עומד בין הקיר למחיצה?האם בצורה כזו זה יהיה מותר להחליף בגדים בחדר?

הרב מיכאל סגרון

נראה לי שמחיצה גבוהה יש לה דין גמור של אהל, ודינה כחצר שאסור להתפשט שם, ורק בכילה התירו שאינו אוהל כלשון רש"י בסוכה.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0