שאל את הרב
print
אא
מובא בהלכה שמדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת רק אם יש שם עשרה, ויש לשאול, האם גם גוים יכולים להיות חלק מן העשרה, שהרי אולי פרסום הנס שייך אף בגוים, כמו שכתוב בנביא והתגדלתי והתקדשתי לעיני עמים רבים, ואם כן אולי ניתן ללמוד מכאן שאף גויים שיכים בפרסומי ניסא.

הרב משה שטר

פרסומי נסא שהוא תקנת חכמים בהדלקת הנרות בודאי שנתקן שנזכור אנו עם ישראל את נס פך השמן ונסי חנוכה שנעשו לנו ונודה להשי"ת, ושלא חלילה ישתכחו מאתנו, וא"כ בודאי אינו ענין לגויים לזכור ולהודות... וזה פשוט. וכן מוכח מדברי הראשל"צ בחזון עובדיה חנוכה (עמוד נב) שדן בהערה גבי צירוף נשים לעשרה בהדלקת נרות חנוכה בביהכ"נ, וכתב שכיון שגם הנשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה ואף הן היו באותו הנס, לכן מצטרפות לעשרה בהדלקה בביהכ"נ. ע"ש. וממה שכתב "שאף הן היו באותו הנס" וכו', משמע דאל"ה לא היו מצטרפות, וא"כ ברור שגוים לא שייכי בזה. ובפרט שהיהודים בכל מקומות מושבותיהם הן בארץ והן בחוצה לה תמיד התגוררו יחד (בשכונות החרדים) ולא גרו עם הגויים, כך שבודאי פרסומי ניסא דחנוכה היו בין היהודים ואין קשר כלל לגוים. ובפרט בהדלקת נרות בביהכ"נ (שהוא מנהג ישראל כמובא בריב"ש סימן קי"א) דפשוט שבביהכ"נ איכא רק יהודים ולא גויים. וכיון שכן נראה פשוט שאין לצרף גויים להדלקה בביהכ"נ, דלא נתקן עליהם כלל. ומה שכתוב בנביא, הוא נבואה לעתיד לבוא במהרה בימינו.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0