שאל את הרב
print
אא
ראיתי באתר (שאלה 3077) שאסור ללמוד תורה כששומע שאשתו שרה – ש"קול באשה ערווה". וקשיא לי, הרי בטהרת הבית (ח"ב עמ' קס"ט), כתב להוכיח שמותר לשמוע קול זמר שאשתו נדה, וזה תמצית דבריו: א.כיוון שיש פוסקים רבים המקלים לשמוע קול זמר של פנויה, ולעומת זאת יש איסור ברור (ברמב"ם) להתבונן בפנויה (אפילו במקומות המגולים), מוכח שאיסור שמיעת זמר קל מהסתכלות. ב. ידוע שמותר להסתכל באשתו נדה במקומות המגולים. ג. אם כן קל וחומר שמותר לשמוע קול זמר שלה. ולכאורה קשה על האומר שאסור לשמוע קול זמר של אשתו – בשעה שלומד, והרי האיסור ללמוד הוא רק אם יש לפניו טפח "ממקום מכוסה". אך כשיש לפניו טפח ממקומות המגולים – מותר ללמוד (לכאורה אפילו שמסתכל). וא"כ לפי הק"ו דלעיל מותר לשמוע קול זמר בשעה שלומד?

הרב אליהו מאדאר

הדין שאסור ללמוד כששומע קול זמר של אשתו, מפורש בשלחן ערוך אורח חיים (סימן ע"ה ס"ג) שיש ליזהר משמיעת קול זמר אשה בשעת קריאת שמע, והוסיף מור"ם ואפילו באשתו, והוא מוסכם, והוא הדין לשאר דברי תורה כמבואר בפוסקים. ואין זה ענין לשמוע קול זמר של אשתו נדה בסתם, ששם הספק אם יש בזה חשש שיבוא לידי איסור, והמקילים סבירא להו שאין לחוש לזה, אבל כאן בשעה שלומד קרינן ביה והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר, וקול זמר הוא ערוה, ולכן אסור לומר דברי תורה כששומעו. והק"ו שכתבת אינו, דערוה הוא דבר שגורם הרהור ומבלבל דעתו, ואם כן כל ההיתר לקרוא כנגד המקומות המגולים הוא בסתם שאינו מסתכל בכוונה וממילא אין לו בלבול, אבל להסתכל בכוונה אין הכי נמי דאסור בשעה שלומד. וכן פסק מוה"ר זצ"ל בברכת ה' חלק א' (פ"ז סעיף יו"ד). ע"ש. ובעיקר דברי מרן מלכא בספר טהרת הבית להתיר לשמוע קול שיר של אשתו נדה, עיין מ"ש בעניותי בספרי הקטן אמרות טהורות ח"ב (סימן מ"ג), שהנכון להחמיר בזה. עיין שם באורך.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0