שאל את הרב
print
אא
א) ישנו פסוק במשלי - "תוחלת ממושכה מחלה לב" ובפסיקתא דרב כהנא מסביר ש"בזמן שאדם מצפה לדבר ואין עושים לו ציפויו יהא עצב בלבו..". ולעומת זו, ישנו הפסוק בתהילים "קוה אל ה’ חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה’" - וילקוט שמעוני מפרש "א"ר חנא בר חנינא אם התפלל אדם ולא נענה, יחזור ויתפלל...". מצד אחד לא טוב לצפות לדבר מסוים במשך זמן אך מצד שני שיחזור ויתפלל עליו ויצפה לו. כיצד ניתן ליישב זאת?
ב) בתלמוד במסכת שבת כתוב: "אמר ריש לקיש החושד בכשרים לוקה בגופו" וכל עם ישראל בחזקת כשרים. בניגוד לכך אמרו חז"ל "כבדהו וחשדהו" ועוד נאמר במסכת דרך ארץ רבה :"...מכאן אמר ר’ יהושע: לעולם יהיו כל בני אדם בעיניך כליסטים והווי מכבדן כרבן גמליאל". כיצד ניתן ליישב את שתי המימרות הללו?

הרב אליהו מאדאר

א) אדם שמתפלל פעם אחת או אפילו כמה פעמים, אך חושב שוודאי תפלתו תיענה (מחמת שכיון בתפלה, או סיבה אחרת). הוא מתאכזב שלא נענה. כי באמת אינו צריך לחשוב שמגיע לו שייענה, אלא צריך להתפלל ולחזור ולהתפלל ולהאמין שודאי ה' שומע אותו ואם יהיה רצון לפניו יתברך יענה בכפל שאלתו (ע' ברכות דף ל"ב ע"ב ובתוס' שם בד"ה כל).
ב) נראה לי שחשד בלב מותר כדי ליזהר ממנו. אך חשד בפה המוציא לעז אסור. וצריך בדיקה עוד.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0