שאל את הרב
print
אא
מה שאומרים שהזוהר הקדוש ורבותינו המקובלים חולקים על מרן, אני לא מבין, כי פשוט שמרן השולחן ערוך ידע קבלה, אז למה מבדילים בינהם?

הרב יהונתן מאזוז

אין ספק שמרן ידע קבלה (עיין בספרו מגיד מישרים), אך מרן לא ידע שיטת האר"י בקבלה, ולכן אנו תולים שאילו ידע שיטת האר"י היה חוזר בו.

שאלת המשך: אילו ראה מרן את דבר האר"י ז"ל היה חוזר בו.

מה שיטתו של מרן ראש הישיבה כשיש מחלוקת בין הזהר לש"ס/פוסקים. ובין האר"י למהר"י קארו? מה שנוהגים לומר שקיבלנו הוראות מר"ן, איך יתכן כל תוקף לדבר כזה, הרי קיבלת התורה קודמת לכל, ואם קים לנו שהאמת עם רבנו האר"י, איך אפשר לעזוב קבלת התורה בשביל קבלת הוראות מר"ן? בספר אהבת שלום הרב י"מ הלל כותב שאנחנו הולכים תמיד אחר רבנו הרש"ש בדברי האר"י, גם אם שאר מקובלים חולקים עליו. האם מרן ראש הישיבה הולך בשיטה הזאת? ואם לא, מה שיטתו? ואם כן, למה? הרי מכוון שבנו הרש"ש חזר בו בסוף ימיו על כוונות בשמיטה, מכאן עובדה שאין כל דבריו מאליהו חנביא, ואפ' את"ל שכן היה לו גילוי אליהו במוחו, הרי גילוי זה אינו שלם בכל בחינותיו כמו עם האר"י, ולכן אפשר לומר דלא בשמים היא. יוצא מזה שבין מכך ובין מכך לכאורה אפשר לחלוק על מו"ה רש"ש.

הרב יעקב כהן

אין מחלוקת בין הזוהר לש"ס חוץ מדבר אחד והוא לגבי לעבור בפני המתפלל חוץ ל-ד' אמות. שלפי הש"ס מותר ולפי הזווהר אסור, כך כתבו בשם הגר"א. ובזה קיימא לן כהש"ס ומי שמחמיר כדעת הזוהר תבוא עליו ברכה. ועיין להבן איש חי (שנה א' פרשת יתרו).        
ולגבי האר"י ומרן אנו נוהגים בדרך כלל כהאר"י כמו ברכת הנותן ליעף כח ומנהג כפרות בערב יום הכיפורים ועוד, והטעם שאנו אומרים אילו מרן ראה דברי האר"י היה מסכים לו, אין זה נוגע לקבל הוראות מרן בשאר דברים שבהם לא גילה האר"י דעתו.
ולענין כוונות הרש"ש אין לנו עסק בזה.

שאלת המשך:

"לענין כוונות הרש"ש אין לנו עסק בזה" ישבתי הרבה על המשפט הזה כי לא ידעתי אם הרב צוחק עליי או לא. שמא חשב שזה לא המקום לדבר בנושא הזה? (ולא שאלתי כי אם לגבי הנהגה) שמא הרב דיבר מרוב ענווה? שמא הרב חושש בי? כי מה שאמר הרב הוא דבר בלתי אפשרי, ואני לא יכול להיות שהרב יעקב כהן שליט"א חושב דבר כזה. לכן אם הרב מסכים לענות לי באמת יכול לפנות לכתובת מייל שלי. ואם לא רוצה, מספיק שיאמר לא רוצה.

הרב יהונתן מאזוז

נ"ל כוונת מו"ר גיסי הגר"י הכהן נר"ו פשוטה שאין לנו עסק בכוונות הרש"ש ולהכריע מה יותר נכון לכוון וכו' ואע"פ שכידוע באופן כללי אזלינן בתר הרש"ש, ומאידך בענין ברכת מעין שבע בפסח איננו אומרים (כ"ד מרן ראש הישיבה שליט"א) וגם ידוע שמרן ראש הישיבה שליט"א מורה ובא שגם לומדי קבלה לא יכוונו כוונות בפועל ואכמ"ל

שאלת המשך:

תודה. לענין :"וגם ידוע שמרן ראש הישיבה שליט"א מורה ובא שגם לומדי קבלה לא יכוונו כוונות בפועל" האם כבודו יכול לפרט לי יותר בנושא הזה? כי אני מאוד מופתע מדברים אלא, וזה ממש חידוש. למה הוא פוסק ככה? האם ז"א שהרב ברדא לא מכוון? והרי בתוניסיה היו מקובלים שהיו עושים קפיצת הדרך כל שישי ללמוד עם הרש"ש!(עובדא שהיו מכוונים ועוד יותר). על מה מתבססת דעתו של הראש ישיבה?(כוונתי להבין לעומק את שיטתו) והאם ספרים ומאמרים שאפשר להפנות אותי?

הרב יהונתן מאזוז

מרן שליט"א פוסק כן ע"פ הר"ש מקינון (אחד מהראשונים) שאחר שלמד קבלה אמר שהוא מתפלל כתינוק הזה שהוא ריכוז פשוט במה שאנחנו מבקשים מה'. והאריך בזה מרן שליט"א באו"ת בשנים האחרונות. וידוע שכל טעות בכוונות התפילה היא סכנת נפשות וקיצוץ בנטיעות וע"ע מה שנכתב שםבשם מרן בכתר מלוכה 4עמוד 48 ואכמ"ל

שאלת המשך:

1: רבי שמשון מקינון היה לפני האר"י והרש"ש, לכן אנחנו לא יכולים ללמוד ממנו, מכמה סיבות. (שחכמת הקבלה לא הייתה שלמה בזמנו, ולא היה מישהו כמו האר"י שאפשר לסמוך עליו בנושא הזה, וכו') ועובדה שהאר"י נתן כוונות וציווה למי שיכול שיכוון! לכן, אין ללמוד לכאורה ממעשה הר"ש מקינון. 2: איזה או"ת בדיוק? 3: הסכנה היא דווקא למכוון כוונות באופן תמידי. אבל המכוון מידי פעם וגם ע"י תנאי שזה לא יחייבו לכוון תמיד. בזה לא שכיח סכנה מכוון שיכול להכין את עצמו. (וזה גם כן מה שכתוב בכתר מלוכה 4 עמוד 48 עם רבי רפאל ג'אמי, שלא היה תמיד מכוון אלא רק ימים מסויימים.) 4: ולגבי היחודים?

הרב יהונתן מאזוז

עיין באו"ת תש"ן סימן קכ"ט,ף ובאו"ת אד"א תשע"א סימן ס"ו בסופו.
וביעקר הענין יש עוד סיבה והיא חוסר העיון וההבנה הבהירה והאריך בזה מו"ר שליט"א תש"ן, וע"ע באימ"צ ח"ג (כרך ד') עמוד י"ח ואם ללמד אפשר כשיתמלאו התנאים הנדרשים, לכוון צריך עוד הרבה תנאים, וע"ע בספר עולמו של צדיק על הש"ס מוצפי (פ"ו בסוד המכוונים בירושלים עמוד 67) וד"י בזה
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0