שאל את הרב
print
אא
ראיתי בכמה תשובות של מרן ראש הישיבה שליט"א שאינו שולל שרות צבאי. רציתי במחילה מהרב להבין את השקפתינו בנושא. איך מסתדר עניין הצבא עם מה שהושבענו שלא למרוד באומות העולם? בנוסף, הצבא, הרי אינו פועל על פי דעת תורה, ואיך יקבל חייל דתי פקודה, שפעמים רבות משמעותה להכנס לסכנת חיים ח"ו, מפיו של מפקד שלעיתים קרובות, רחוק מתורה, בלשון המעטה? איך אפשר לשמוע לו? וכי הוא סנהדרין, שעל פיהם בלבד מותר לצאת למלחמה?

הרב מצליח מאזוז

זוהי דעת הרב יואל טיטלבוים, ולשיטתו אסור גם להצביע בבחירות. וחלקו עליו גדולי ישראל. והתשובה לקושיות, דבגמ' כתובות (דף קיא ע"א) אמר ר' יוסי בר חנינא שלש שבועות הללו (שלש פעמים נאמר בשיר השירים השבעתי אתכם בנות ירושלים), אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקב"ה את ישראל שלא ימרדו באומות ואחת שהשביע הקב"ה את הגויים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי. עד כאן. וכיון שהגוים עברו על השבועה בגלויות ושמדות וגזירות נוראות עד אחרון הכביד השואה האיומה בעוונות הרבים, לכן אין ישראל מחויבים להם שלא למרוד בהם. והמעיין שם היטב יראה שהשבועות תלויות זו בזו. ואם הם לא מקיימים, גם עם ישראל אינם מחויבים לכך, ולכן כל גדולי ישראל מכל העדות והחוגים אומרים להצביע בבחירות. אלא שראוי לכל אדם מישראל לעסוק בתורה שמעלתה גדולה מן הכל. וזו הסיבה העיקרית שאין לבחור ללכת לצבא. והטעמים בזה ידועים ואין כאן המקום לפרטם. על שאלתך השניה. גם בימי הסנהדרין, היו שואלים אותם על כללות המלחמה, אבל לא על כל העולה בתוך המלחמה. ובכלל שאלתך אינה מובנת, וכי אם המפקד היה חרדי, או אפילו תלמיד חכם גדול וכי הוא סנהדרין. ועוד, רופא שמבצע טיפול רפואי ואפילו נתינת כדורים זה כרוך בסכנה, האם הוא סנהדרין? אלא כל מי שזה מקצועו נאמן.

שאלת המשך:

לא הבנתי תשובת הרב על מה ששאל השואל איך אפשר לסמוך על דעת המפקדים וענה הרב שדומה לרופא ומפני שזה אומנתו מותר לסמוך ובמחילה לא הבנתי מה הדמיון הרי לרופא אין אינטרס שהלקוח ימות ח"ו אלא כל כוונתו לעשות עבודתו ולא עוד אלא שלבית החולים שווה להחזיק חולים חיים שהם מקבלים כסף על כך ומשא"כ בצבא ששם חלק ממטרות הפקדים וביחוד ראשיהם ראשי המדינה הם כבוד ותהילה וגם פולטיקה.לא פעם שמענו שהרמטכ"ל מאשים את רה"מ שיצא למלחמה רק בגלל בחירות..ואין צורך להאריך בסיפורים ובמעשים. ועוד שהרי בצבא אדם מכניס עצמו לסכנה על סמך אדם לא יר"ש וכו' משא"כ שהוא חולה הוא כבר בסכנה רק מבקש מהרופא שיעזור לו ובין כך הוא בסכנה.. וחוץ מזה יש גם ענינים רוחניים שסומכים לכאו' על המפקדים וביחוד חילולי שבת וכדו' ולמה שאדם יכניס עצמו לסכנה רוחנית על סמך אדם לא יר"ש.ואע"פ שאין ראיה ממקרה אחד אך ידוע לי לפחות על מקרה אחד שבו הכניסו חיילים בשבת לבדיקה שגרתית שלא כרוכה בפיקו"נ בשבת..ואין בקשתנו שיהא סנהדרין אלא לפחות גדול ישראל (אמיתי) שיחליט כל החלטה (גורלית) בצבא.[וכדוגמת מבצע אנטבה..]

הרב אדיר כהן

גם עתה לפי המצב (שעוד לא זכינו להגיע לדרגת דורו של חזקיה) בלי צבא מבחינה טבעית הרי זה פיקוח נפש, וכמו שאמר החזון איש בזמנו לראש הממשלה הראשון שלפי המציאות כיום בהכרח צריך צבא, והלואי שבכל דבר והחלטה יתיעצו עם גדולי תורה. 
ואינטרסים תמיד יש (גם ברופאים) אבל מסתמא כל שלא נדע בודאי להיפך עלינו לשמוע למומחים בנושא, עד שנזכה במהרה בימנו לגאולה השלמה אמן.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0