שאל את הרב
print
אא
ראיתי להרב אדיר כהן בתשובה 2618 שענה שמותר וחייב לענות אמן אחר ברכת מחלל שבת בפרהסיה שעולה לתורה או שליח ציבור, וציין לספר ברכת ה'. ואני תמה מאד שהרי שם כתוב בדיוק להיפך, שאסור לענות, שהרי אע"פ שעונים אמן על סתם ברכה של יהודי מחלל שבת מכיוון שאינו חשוד לברך לרשות אחרת, בכל זאת מכיוון שהוא מחלל שבת בפרהסיה, אסור לו לעלות לתורה ולהיות שליח ציבור, לכן ברכותיו לבטלה הן ואסור לענות אחריו אמן. ודווקא אם הוא תינוק שנשבה שחושב באמת שעם ישראל עם ככל העמים, ראוי לקרב אותו לכן עולה לתורה ועונים. עכת"ד.

הרב אדיר כהן

אפריון נמטייה ששם לבו לבדוק במקור. ואני בזמנו קראתי רק את ההלכה בברכת ה' למעלה (שמשם זכרתי דין זה) ואת ההערה מקופיא. ולא שמתי לבי לחילוק שעשה בסוף ההערה. אם כי ראיתי בברכת ה' שכתב כן ללא מקור, אלא מסברא בעלמא שכיון שנחשב לנוכרי בעניינים אלו, וכשמברך עובר על לא תשא, אסור לענות. אך באמת בשו"ת רב פעלים חלק ג' (חאו"ח סוס"י י"ב) חולק על כך, כיון שסוף סוף אינו מתכוין לעבודה זרה אלא לברך לה'. והובאו דבריו בברכת ה' שם. ועוד יש להוסיף, שאף בנ"ד שאינו תינוק שנשבה, מכל מקום יש הסוברים שכל שלא העידו עדים בבית דין על מעשיו והועד בפניו אין דינו כמחלל שבת בפרהסיא. וגם יש הסוברים שאין דינם כמזידים כיון שאין אנו יודעים להוכיח, והוי כקודם תוכחה, ונחשבים כאנוסים (עיין דברי הפוסקים בזה בשו"ת יביע אומר חלק ז' חאו"ח סי' ט"ו). ועוד אני מוסיף בנדון זה של קריאת התורה, בברכה ראשונה, שודאי אינה ברכה לבטלה, אחר שגם אדם זה מחויב לברך ברכות התורה בשחר, וחזקה עליו שלא בירך ברכות השחר כלל. וא"כ חובה עליו לברכם (בפרט אם ישמע דרשה מהרב באותה תפלה). ואם כן אף שאינו מהעולים לס"ת הוי כבירך ברכות התורה שחייב אדם לברך לעצמו כל יום. ואחר כל זאת נראה להקל לענות לענות אמן בפרט במקום איבה. ובקדיש בלאו הכי יש תקנה קלה שעוד אחד יאמר איתו קדיש. לכן יש לתקן את הלשון של תשובתי שם כך: יש אומרים שאין לענות אמן בעניינים אלו שדינו כנכרי, דהוי ברכה לבטלה (עיין ספר ברכת ה' ח"א פרק ו' הערה 31) וי"א שמותר לענות אמן כיון שאין מתכון לעבודה זרה (עיין שו"ת רב פעלים ח"ג סוס"י י"ב). ויש לסמוך עליהם בפרט במקום איבה (עיין שו"ת יביע אומר ח"ז חאו"ח סי' ט"ו). ובפרט בברכה ראשונה שיש לתלות שלא קרא בברכות השחר. ובקדיש בלאו הכי יש תקנה קלה שעוד אחד יאמר איתו.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0