Menu
שאל את הרב
print
אא

האם פאה נכרית סינטטית מותרת, שהרי לא נעשתה משער אמיתי, והגדרתה ההלכתית לפי זה תהיה בדיוק כמו שאר כובעים? אני שואל להלכה ולא למעשה.

הרב משה שטר

היות וכל הפוסקים שאוסרים את הפאה נוכרית משום "המראה של שיער" שזה נותן את היופי שאליו נתכונה התורה להסתיר, אם כן הוא הדין לגבי פאה בשיער סינטטי דהיות וגם באופן זה נראית האשה במראה עם שיער, א"כ אין לחלק ביניהם ש"מראה" זה אסרה תורה ומה לי טבעי מה לי סינטטי הרי גם זה נקרא בעולם "שיער" והוא עושה ונותן מה שאסרה תורה. ולפי זה אין זה נכון לומר שהגדרת פאה סינטטית כמו שאר כובעים אדרבה שיער סינטטי סוף סוף הוא מראה שיער והגדרתו תהיה "שיער" מה שאין כן שאר כובעים וכיסויי ראש אין בהם כלל שמץ כל שהוא ממראה שיער אדרבה באים לכסות ולהסתיר "מראה שיער". וזה פשוט.

שאלת המשך:

לא ידעתי מנא ליה לכבוד מעלתו שליט"א שהטעם שאסרה תורה גילוי שער הוא משום היופי שבדבר, הרי יש לנו לשאול מדוע אסור לגלות את גופה של האשה - שוק ושאר מקומות מכוסים, האם זה מטעם יופי המקומות המכוסים? ודאי שלא, אלא שהיצר הרע שולט אם רואים את המקומות המכוסים, משום שיש יצר הרע לגעת בגופה של האשה כמובן לכל, ולכן ראיית המקומות יכולה להביא להרהור נגיעה, והכי נמי בשער האשה שהוא ערווה, משום שכשידוע יש יצה"ר מיוחד לגעת בשערה של האשה, וכל שניכר שאין זה שיער אין זה קשור ליופיו, ולא אסרו חז"ל והתורה לאשה להראות יפה אלא לצאת מגדר הצניעות בצורה מושכת, ויופי סתמי לא נאסר.

הרב משה שטר

לכבוד ידידי וחביבי!
מה שכתבנו בתשובה הוא על פי דברי הפוסקים רבותינו הראשונים שמבואר מדבריהם שחיוב כיסוי הראש הוא משום הסתרת המראה היפה שעושה השיער, שחלילה ממנו אפשר להגיע למכשלות ואיסורים חמורים, ולא על פי סברתנו שלנו, שכן מי אנו שנדרוש טעמא דקרא ונפסוק על פי זה להלכה ונוציא גם נפקא מינה. אלא מקורינו הוא כנזכר על פי דברי הפוסקים רבותינו הראשונים, עיין ברש"י בכתובות (דף עב. ד"ה אזהרה), ובראשונים שם בסוגיא.
ומה שכתב הכותב נר"ו בסוף דבריו ש"יופי סתמי לא נאסר" כל שלא יוצא מגדר הצניעות ולכן רוצה להתיר פאה, אתמהה על דבריו, אם התורה אסרה מראה שיער כמבואר בראשונים כנ"ל א"כ כל מראה שיער, כל שכן בפיאות זמנינו שיותר נאות משיער עצמו, הרי זה יוצאת מגדר צניעות ואינו "יופי סתמי" שכתב הכותב. וכי רש"י כיוין לסוטה כזאת שעשתה תסרוקת בשיער?! אלא מראה שיער הוא נוי לאשה, וא"כ מה לי שיער מחובר מה לי תלוש היותר יפה מהמחובר כבזמנינו.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew