שאל את הרב
print
אא
כתוב בפרשת נח (בראשית ז ב): "מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו", ופירש רש"י: שבעה שבעה, כדי שיקריב מהם קרבן בצאתו. ומקורו מבראשית רבה (פרשה כ"ו אות א). וכתוב בשפתי חכמים (אות י) על דברי רש"י וזה לשונו: דמה שנאמר בקרא שבעה שבעה, היינו ר"ל דבין כולם היו שבעה, דהיינו שלש זוגות ואחד נשאר בלא זוג, והא דכתיב בקרא שבעה שבעה, לאו למימרא שיהיו ז' זוגות, אלא ז' עופות, ואותן ז' יהיו איש ואשתו, כמו גבי שנים שנים איש ואשתו דהיינו שני עופות ואותן שנים יהיו איש ואשתו, הכי נמי גבי ז' ז', וא"כ נשאר אחד בלא זוג, ועל זה קשה למה נשאר אחד בלא זוג, אלא כדי שיקריב וכו', ואותו היה זכר. מצאתי (צידה לדרך). (אבל הוא נגד המד"ר, עיי"ש. וכמ"ש בסמוך). עד כאן.
ודבריו צריכים עיון, דהרי אין אצל הבהמות נשואין כמו אצל בני האדם, ואין בהן זוגות קבועים, וזכר א' או ב' יספיקו לכל הנקבות חוץ מהיונה?

הרב רפאל מאזוז

רצונו של הקב''ה היה שירבו הטהורים בעולם, ומאחר שממיני היונה (ואולי עוד בעלי חיים), היה צריך להביא שבעה דוקא (וכן יש בעלי חיים שאין מספיק אחד זכר לשבעה נקבות ,עיין רש''י לקמן פרק לב פסוק טו), לא חילק הפסוק, והורהו להביא מכל הטהורים שבעה, וכמו שאומרים חז''ל כיוצא בזה: מילתא פסיקתא נקט. ואולי אחר המבול ילדו רק נקבות והיה צורך בזכרים ההם בשבילם, ונמצא שוב שעל ידי זה התרבו הטהורים הרבה בעולם.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0