שאל את הרב
print
אא
האם דין מצוות לויה נוהג בזמנינו? והאם ד' אמות שצריך אדם ללוות את חבירו- הם מפתח דלת הבית? (או אפילו ארבע אמות בבית עד פתח הבית וכיוצא בזה) או שצריך בדווקא ללוות ד' אמות מפתח שער הבניין שהוא רשות הרבים?

רבני בית ההוראה

כל דיני לויה כתבם הרמב"ם בהלכות אבל (פ' י"ד) ובפשטות שייכים אף היום. ועיין להרב באר שבע (סוטה דף מ"ו ע"ב) שכתב דהטור ושאר המחברים האחרונים השמיטום, ואינו יודע למה, ואפשר משום דבזמן הזה אין נוהגין דיני לויה, מפני שכל הדרכים בחזקת סכנה טפי ממה שהיו בזמן חכמי הגמרא וכו'. ע"ש. ואם כן היום שאין סכנה כלל (לפחות בארבע אמות) שייכים דיני לויה. ומה שהשמיטום הטור והש"ע ושאר אחרונים הוא משום דכל דיני דרך ארץ לא כתבו ודין זה בתוכם. ודו"ק. ומה ששאל אם ד' אמות הם מפתח ביתו וכו', לכאורה צריך ללוותו בדרך ולא בבית, וכן משמע לשון הגמ' שם המהלך "בדרך" ואין לו לויה וכו'. אלא שלא חייב דוקא מחוץ לעיר, אבל על כל פנים לא בבית. (וכן משמע בגמ' שם דקאמר רב כל המלוה את חבירו ארבע אמות "בעיר" אינו ניזוק. ע"ש). ע"ה עובדיה מאזוז ס"ט.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0